W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Uchwała nr XLIII/314/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + w Kruszynie.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372,1834 ) oraz art. 97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz.1 i poz.66) uchwala się , co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Uchwala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + w Kruszynie. 

§ 2. Pobyt w Dziennym Domu Senior + w Kruszynie jest odpłatny. Odpłatność za uczestnictwo w Dziennym Domu Senior + w Kruszynie ustala się za okres miesiąca kalendarzowego. 

§ 3.1. Odpłatność za pobyt obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem oraz usługi świadczone przez Dom Senior+ w Kruszynie określa poniższa tabela.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej  Miesięczna odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia w stosunku do dochodu osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie 
do 100% nieodpłatnie 
powyżej 100% do 200% 50 zł 
powyżej 200% do 300 % 80 zł 
powyżej 300% 120 zł 

2.    Miesięczna opłata za uczestnictwo w zajęciach Dziennego Domu Senior + w Kruszynie jest ponoszona w wysokości  wskazanej w powyższej tabeli bez względu na  liczbę dni pobytu  w Dziennym  Domu Seniora+ w Kruszynie. 

3.    Opłata za pobyt w Dziennym  Domu Senior+ w Kruszynie jest wnoszona na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku  w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
              
§  4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek. 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Włocławek 

Zbigniew Reniecki 

Uzasadnienie

Powiadom znajomego