W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Uchwała nr XLIII/306/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, 1834), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270) oraz art. 65 ust. 11 i 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255, z 2021r. poz.1535, 2368) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. W uchwale Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 6820), zmienionej zarządzeniem Nr 237/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 434),  wprowadza się  następujące zmiany:

1)    ustala się dochody w wysokości 47 558 174,66 zł, zgodnie  z załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a)  dochody bieżące w wysokości             37 532 120,15  zł,      

b)  dochody majątkowe w wysokości         10 026 054,51 zł,     

 
2)    ustala się wydatki w wysokości 54 640 167,21 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a)    wydatki bieżące w wysokości              35 056 325,01 zł,

b)   wydatki majątkowe w wysokości         19 583 842,20 zł,  

 
3)    ustala się deficyt budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 7 081 922,55 zł,

4)    ustala się plan wydatków inwestycyjnych i plan wydatków majątkowych w wysokości 19 583 842,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały,

5)    określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 227 592,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

6)    załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

7)    załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

8)    załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

9)    załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.     

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

Uzasadnienie

Załączniki

Powiadom znajomego