W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Uchwała nr XLII/299/21

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok.
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, 1834), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270) oraz art. 65 ust. 11 i 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255, z 2021r. poz.1535, 2368)
status uchwały obowiązująca
Uwagi http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=357
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 357

uchwala się, co następuje:
§ 1.  W uchwale Nr XXIX/204/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2021 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020r. poz. 6696), zmienionej zarządzeniem Nr 159/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 669),  zmienionej zarządzeniem Nr 164/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 1025), zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/220/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz.1006), zmienionej zarządzeniem Nr 169/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 1477), zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/222/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 1979), zmienionej zarządzeniem Nr 175/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 2144), zmienionej zarządzeniem Nr 177/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 2352), zmienionej zarządzeniem Nr 183/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 2723), zmienionej Uchwałą Nr XXXV/229/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 maja 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 2714),zmienionej zarządzeniem Nr 191/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 3028), zmienionej Zarządzeniem Nr 192/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 3576), zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/240/21 z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 3554), zmienionej zarządzeniem Nr 194/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 3577), zmienionej uchwałą Nr XXXVII/247/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 3908), zmienionej zarządzeniem 
Nr 199/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 lipca 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 4292), zmienionej zarządzeniem Nr 206/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24  sierpnia 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 4352), zmienionej zarządzeniem Nr 210/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 4509), zmienionej zarządzeniem Nr 211/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 września 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 4769), zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/254/21 Rady Gminy Włocławek z dnia  22 września 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 4921), zmienionej zarządzeniem Nr 213/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 września 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 5014), zmienionej zarządzeniem Nr 215/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 października 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz.5090), zmienionej zarządzeniem Nr 216/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 października 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 5512), zmienionej zarządzeniem Nr 217/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 października 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 5547), zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/258/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 października 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 218/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 października 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 5549), zmienionej zarządzeniem Nr 220/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 5782), zmienionej zarządzeniem Nr 224/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz.6255), zmienionej uchwałą Nr XL/269/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 6424), zmienionej zarządzeniem Nr 225/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 6441), zmienionej zarządzeniem Nr 226/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz.6666), zmienionej uchwałą Nr XLI/283/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 6819), zmienionej zarządzeniem Nr 228/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok, wprowadza się  następujące zmiany:
1) ustala się dochody w wysokości 52 368 935,36 zł, zgodnie  z załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym :
a) dochody bieżące w wysokości             44 573 978,86  zł,
a) dochody majątkowe w wysokości         7 794 956,50 zł,
1) ustala się wydatki w wysokości 57 268 935,36 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości              41 046 302,32 zł,
a) wydatki majątkowe w wysokości         16 222 633,04 zł,
1) ustala się plan wydatków inwestycyjnych i plan wydatków majątkowych w wysokości 16 222 634,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały,
1) załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIX/204/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2021 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
2) załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXIX/204/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2021 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
 

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek


Zbigniew Reniecki 

Uzasadnienie do uchwały nr XLII/299/21

 

Załączniki

Powiadom znajomego