W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Uchwała nr XLI/287/21

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022 - 2038.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372, 1834), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i  art. 243 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych   (Dz. U.  
z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 
2022 – 2038 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3.  Upoważnia się Wójta Gminy Włocławek  do:
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych 
w załączniku Nr 2 do uchwały; 
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek;
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących  przedsięwzięcia ujęte z załączniku Nr 2 uchwały, w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w pkt 1  i  2;
4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji  przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

Załączniki

Powiadom znajomego