W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Uchwała nr XXVII/187/20

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378 ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649,2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 )
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 5536

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XVI/116/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 729), zmienionej zarządzeniem Nr 93/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XVIII/137/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 1218), zmienionej zarządzeniem Nr 96/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 98/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 100/2020 z dnia 07 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XIX/151/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz.Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 2228), zmienionej zarządzeniem Nr 102/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 103/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetuna 2020 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 105/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XX/160/20 Rady Gminy Włocławek z dnia23 lipca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XXIV/175/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 3981), zmienionej zarządzeniem Nr 128/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 04 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XXV/177/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz.Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020r. poz. 4163), zmienionej zarządzeniem Nr 135/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XXVI/179/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020r. poz. 4508), zmienionej zarządzeniem Nr 138/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 września 2020 roku w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 140/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) dochody w wysokości 45 911 004,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym :
a) dochody bieżące w wysokości 39 922 371,44 zł ,
b) dochody majątkowe w wysokości 5 988 633,46 zł, ,

2) wydatki w wysokości 48 628 004,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości 35 869 165,02 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości 12 758 839,88 zł,

3) plan zadań inwestycyjnych w wysokości 12 758 839,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) plan zadań zleconych z zakresu dochodów i wydatków administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10 844 558,52 zł zgodnie z załącznikami Nr 10 i 11 do niniejszej uchwały.

5) plan funduszu sołeckiego na 2020 rok w wysokości 564 999,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały budżetowej Nr XVI/116/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2020 rok,

6) plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XVI/116/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2020 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący 
Rady Gminy Włocławek
Zbigniew Reniecki

Uchwała nr XXVII/187/20

Uzasadnienie do uchwały XXVII/187/20

Załączniki

Powiadom znajomego