W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Uchwała nr XXXVIII/254/21

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535), art. 65 ust. 11 i 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255, z 2021r. poz.1535)
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 4921

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

 § 1. W uchwale Nr XXIX/204/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2021 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 6696), zmienionej zarządzeniem Nr 159/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 669), zmienionej zarządzeniem Nr 164/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 1025), zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/220/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz.1006), zmienionej zarządzeniem Nr 169/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 1477), zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/222/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 1979), zmienionej zarządzeniem Nr 175/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 2144), zmienionej zarządzeniem Nr 177/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 2352), zmienionej zarządzeniem Nr 183/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 2723), zmienionej Uchwałą Nr XXXV/229/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 maja 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 2714), zmienionej zarządzeniem Nr 191/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 3028), zmienionej Zarządzeniem Nr 192/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 3576), zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/240/21 z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 3554), zmienionej zarządzeniem Nr 194/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 3577), zmienionej uchwałą Nr XXXVII/247/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 3908), zmienionej zarządzeniem Nr 199/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 lipca 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 4292), zmienionej zarządzeniem Nr 206/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 sierpnia 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 4352), zmienionej zarządzeniem Nr 210/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 211/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 września 2021 w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) ustala się dochody w wysokości 46 321 808,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym :
a) dochody bieżące w wysokości 40 741 919,36 zł, 
b) dochody majątkowe w wysokości 5 579 889,18 zł, 

2) ustala się wydatki w wysokości 51 221 808,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości 36 997 757,49 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości 14 224 051,05 zł, 

3) ustala się plan wydatków inwestycyjnych i plan wydatków majątkowych w wysokości 14 224 051,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały,

4) załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/204/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2021 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, 

5) załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIX/204/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2021 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

6) załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXIX/204/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2021 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

7) załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXIX/204/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2021 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

8) załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXIX/204/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2021 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący 
Rady Gminy Włocławek
Zbigniew Reniecki

Uzasadnienie do uchwały

Załączniki

Powiadom znajomego