W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Uchwała nr III/50/24

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w Gminie Włocławek
na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 754) oraz obwieszczenia Ministra Edukacji z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (M.P. z 2024 r. poz. 174), uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Włocławek, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze pięciu godzin dziennie, obejmującym realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Włocławek oddziałach przedszkolnych, w wymiarze przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, wynosi 1,44 zł (jeden złoty 44/100) za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 3. Szczegółowe zasady dokonywania opłat, o których mowa w §2 oraz zakres realizowanych przez oddział przedszkolny świadczeń, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły a rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.

§ 4. Traci moc uchwała nr LI/364/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 września 2022r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w Gminie Włocławek.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2024r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Uzasadnienie

Przewodniczący

Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki 

Powiadom znajomego