W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Uchwała nr III/49/24

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek, organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla gminnych instytucji kultury oraz nadania jej statutu.
na podstawie art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i 2 i art. 10c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z 2024 r. poz. 721) oraz art.12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§1.1. Tytuł uchwały nr XIX/144/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek, organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla gminnych instytucji kultury oraz nadania jej statutu, otrzymuje brzmienie: ”w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek oraz nadania jej statutu”.

2. W Statucie Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIX/144/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek, organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla gminnych instytucji kultury oraz nadania jej statutu, zmienionej uchwałą nr XVIII/141/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020r., uchwałą  nr XXXVII/252/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 7 lipca 2021r., uchwałą nr LXIII/450/23 z dnia 7 lipca 2023r.,  w §6 w pkt 20 po wyrazie „naliczanie” dodaje się wyraz „i rozliczanie”. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włocławek oraz zamieszczenie w BIP.

Uzasadnienie

Przewodniczący

Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki 

Powiadom znajomego