W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Uchwała nr LXVI/466/23

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. W uchwale Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 7128), zmienionej zarządzeniem Nr 315/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz.1036), zmienionej uchwałą Nr LVI/406/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 lutego 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 1216), zmienionej uchwałą Nr LVII/412/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 1693), zmienionej zarządzeniem Nr 319/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 1756), zmienionej uchwałą Nr LVIII/415/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 marca 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 1950), zmienionej zarządzeniem Nr 324/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 2436), zmienionej uchwałą Nr LIX/425/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 2888), zmienionej zarządzeniem Nr 329/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 3366), zmienionej uchwałą nr LX/429/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 maja 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 3634), zmienionej zarządzeniem nr 332/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 3946), zmienionej uchwałą nr LXI/436/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 czerwca 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 4027), zmienionej uchwałą nr LXII/442/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 czerwca 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 4440), zmienionej zarządzeniem nr 340/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz.4600), zmienionej uchwałą nr LXIII/447/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 7 lipca 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 4726), zmienionej zarządzeniem nr 345/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz.5042), zmienionej uchwałą nr LXIV/451/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 sierpnia 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 5039), zmienionej zarządzeniem nr 347/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskim z 2023r. poz. 5337), zmienionej uchwałą nr LXV/455/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 września 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 5679), zmienionej zarządzeniem nr 354/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 5712), zmienionej zarządzeniem nr 355/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 5848), zmienionej zarządzeniem nr 358/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok, wprowadza się  następujące zmiany:

1) ustala się dochody w wysokości 58 334 772,71 zł, zgodnie  z załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a)  dochody bieżące w wysokości             46 272 722,09  zł,      

b)  dochody majątkowe w wysokości        12 062 050,62 zł,      

2) ustala się wydatki w wysokości 66 971 797,98 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a)  wydatki bieżące w wysokości              45 667 225,99 zł,

b)  wydatki majątkowe w wysokości         21 304 571,99 zł,  

3)  ustala się plan wydatków inwestycyjnych i plan wydatków majątkowych 
w wysokości 21 304 571,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały,

4) Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 7 i 8) w wysokości 3 192 479,06 zł,  

5)  załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023  otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

6)  załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

7)  załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

8)  załącznik Nr 14 do uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,

9)  załącznik Nr 15 do uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,

10) załącznik Nr 16 do uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały,

11) załącznik Nr 18 do uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.     


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 
Uzasadnienie
 

 Przewodniczący

Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego