W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Uchwała nr LXV/464/23

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Włocławek.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249, z 2023 r. poz. 535, 1606) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej „Zespołem”.

§ 2. 1. Członków Zespołu powołuje Wójt Gminy Włocławek w drodze zarządzenia. 
2. W celu powołania członków Zespołu Wójt Gminy Włocławek, występuje do podmiotów określonych w art. 9a ust. 3-5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej o wskazanie osób mających reprezentować dany podmiot w Zespole.

§ 3. 1. Członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony.
2. Wójt Gminy Włocławek w drodze zarządzenia może odwołać członka Zespołu w następujących przypadkach:
1)    na umotywowany wniosek członka Zespołu,
2)    na umotywowany wniosek osoby kierującej podmiotem, którego członek Zespołu jest przedstawicielem,
3. Odwołanie członka Zespołu skutkuje koniecznością powołania nowego członka Zespołu - przedstawiciela tego samego podmiotu w drodze zarządzenia Wójta Gminy Włocławek.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIII/97/19  Rady Gminy Włocławek z dnia 27 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Włocławek oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. poz. 5367, z 2020 r. poz. 4630).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy Włocławek. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Uzasadnienie


 Przewodniczący

Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki 

Powiadom znajomego