Wójt Gminy Włocławek Informuje

WÓJT GMINY WŁOCŁAWEK 

informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zmianami)   został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu  i dzierżawy  w 2013 r. Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek  ul. Królewiecka 7 na okres 21 dni tj. od 26.08.2013 r. do  18.09.2013 r. 
Ponadto informację  w tej sprawie podano do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości  a także na stronie internetowej  www.gmina.wloclawek.pl

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (26 sierpnia 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (26 sierpnia 2013, 11:53:50)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1356