2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Ogłoszenie o wyniku przetargu na realizację zadania pn.: "Ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i wymiana stolarki – budynek SPZOZ Kruszynek Gmina Włocławek"

Wójt Gminy Włocławek informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 26.11.2007 r. postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 Euro na podstawie art. 92 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawa zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19 poz.177 z 2004 roku ze zmianami) jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu wybrał ofertę wybrał ofertę Zakład Remontowo- Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk, ul. Planty 61, 87-800 Włocławek z ceną wykonania zamówienia: 195.239,12 zł brutto. Jedynym kryterium oceny ofert była cena i w/w Wykonawca zaproponował cenę najkorzystniejszą.

metryczka


Wytworzył: Referat (5 grudnia 2007)
Opublikował: Kamil Wieczorek (5 grudnia 2007, 13:06:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1037