Przetarg na: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2018 rok w kwocie 1 600 000,00 PLN

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Włocławek 
ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek
tel. ( 54) 230-53-00  fax. ( 54) 230-53-53 
www.bip.gmina.wloclawek.pl  , email : przetargi@g.wloclawek.pl
 
Opis przedmiotu  zamówienia
 
1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2018 rok w kwocie 1 600 000,00 PLN”.
2.Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych
 ( CPV) :  66 11 30 00 5 – usługi udzielenia kredytu
3.  Rodzaj zamówienia : usługi 
4. Zamówienie dotyczy udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2018 rok w kwocie  1 600 000,00 PLN (jeden milion złotych)  z terminem spłaty  do 31 października 2021 roku.

Zaproszenie do składana ofert (866kB) pdf

IWZ (7811kB) pdf

Załączniki edytowalna do IWZ (25kB) word

Sprawozdania RB (1456kB) zip

Wyjaśnienie do IWZ z dnia 04.12.2018 r. (413kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Korpolak - Komorowska - Wójt Gminy Włocławek (29 listopada 2018)
Opublikował: Michał Szymczak (29 listopada 2018, 19:21:18)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (4 grudnia 2018, 16:14:25)
Zmieniono: Publikacja wyjaśnienia do IWZ

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 327