W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Zarządzenie nr 324/23

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok.
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257, 258, 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych  (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023r. poz. 412, 497) oraz § 18 uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 7128)

zarządzam, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 7128), zmienionej zarządzeniem Nr 315/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 stycznia 2023 r. 
w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz.1036), zmienionej uchwałą Nr LVI/406/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 lutego 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 1216), zmienionej uchwałą Nr LVII/412/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 1693), zmienionej zarządzeniem Nr 319/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz.1756), zmienionej uchwałą Nr LVIII/415/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 marca 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 1950) wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan dochodów (załącznik  Nr 1) w wysokości  51 514 484,06 zł, w tym:
– dochody bieżące w wysokości                                            42 183 382,11 zł,
– dochody majątkowe w wysokości                                        9 331 101,95 zł. 

2. Ustala się plan wydatków (załącznik  Nr 2) w wysokości  59 822 109,93 zł, w tym:
– wydatki bieżące w wysokości                                            41 695 566,58 zł,
– wydatki majątkowe w wysokości                                        18 126 543,35 zł. 

3. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (załącznik Nr 3) w wysokości 27 530,41 zł.   

4. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4 i 5) w wysokości 2 508 709,00 zł.   
5. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszego zarządzenia.                                                       
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Uzasadnienie

Wójt 

Gminy Włocławek

Magdalena Korpolak - Komorowska 

 

Załączniki

Powiadom znajomego