W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Zarządzenie nr 314/23

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie przystąpienia do prac nad opracowaniem projektu Raportu o stanie Gminy Włocławek za 2022 r.
Status obowiązujące

Na podstawie art. 28 aa ust. 1 i ust. 2 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t.j.)
zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przystępując do prac nad opracowaniem projektu Raportu o stanie Gminy Włocławek za 2022 r., zwanym dalej Raportem, należy stosować następujące zasady:

1) Raport opracowywany jest na podstawie informacji i materiałów dotyczących realizowanych w 2022 r. zadań przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Gminy Włocławek oraz gminne jednostki organizacyjne,
2) Kierownicy referatów Urzędu Gminy Włocławek oraz dyrektorzy i kierownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku, Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek, Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z filią w Smólniku oraz Żłobka „Kruszynka” w Kruszynie, tzw. Zespół opracowujący Raport, zobowiązani są do opracowania materiałów i informacji do Raportu za 2022 r., obejmujących w szczególności obszary działalności, o których mowa w art. 28 aa ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t.j.),
3) materiały i informacje, o których mowa w pkt. 2, należy przekazywać w formie elektronicznej (wersja edytowalna) na adres e-mail pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. zarządzania informacją, komunikacji i promocji,
4) materiały i informacje, podmioty wymienione w pkt. 2, przekazują sukcesywnie, przy czym ostateczny termin ich przekazania ustala się na dzień 21 marca 2023 r.

2. Przygotowując materiały i informacje do przekazania należy stosować ujednolicone  zasady ich redagowania, tzn. czcionkę Arial, wielkość 12, tekst wyjustowany obustronnie, odstęp interlinii - 1,15.

§ 2. 1. Koordynację prac oraz redakcję Raportu powierzam Pani Inspektor Lidii Rybka - pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku ds. zarządzania informacją, komunikacji i promocji.

2. W zakresie koordynowania prac oraz redagowania Raportu upoważniam Panią Inspektor Lidię Rybka - pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. zarządzania informacją, komunikacji i promocji do uzyskiwania wszelkich niezbędnych informacji, wyjaśnień oraz materiałów uzupełniających od kierowników referatów, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Gminy Włocławek.

3. Zobowiązuję Pana Piotra Stannego Sekretarza Gminy Włocławek do opracowania i przedstawienia do zatwierdzenia koncepcji strony tytułowej, wstępu oraz spisu treści do dnia 9 lutego 2023 r. 

4. Pierwsze posiedzenie Zespołu opracowującego Raport wyznaczam na dzień 10 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Włocławek.

5. Nieprzekraczalny termin przekazania Raportu Wójtowi Gminy Włocławek wyznaczam na dzień 28 kwietnia 2023 r.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Panu Piotrowi Stannemu -  Sekretarzowi Gminy Włocławek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Uzasadnienie

Wójt

Gminy Włocławek

Magdalena Korpolak - Komorowska 
 

Powiadom znajomego