W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Zarządzenie nr 313/23

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli na 2023 rok.
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8  ustawy     z dnia   8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela   ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 poz. 935, 1116,1700,1730) oraz § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) w związku z uchwałą Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek   z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2022 r. poz. 7128), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli,
zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Ustala się plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie  45.095,00 zł. zaplanowanej w budżecie Gminy Włocławek na rok 2023  w działach:
1) 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”; 
2)  854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85446 „Dokształcanie   i doskonalenie nauczycieli”.

2. Środki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
1)koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;
2) koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli;

3) wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne.

§ 2.1. Ustala się w porozumieniu z dyrektorami szkół maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości do 60% opłaty semestralnej.  W przypadku krótkotrwałych form doskonalenia zawodowego nauczycieli maksymalna kwota dofinansowania może wynosić do 100% poniesionej opłaty.
2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 może zostać przyznane w ramach przeznaczonych środków finansowych, na specjalności i formy kształcenia nauczycieli wynikające z aktualnych potrzeb placówki w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włocławek.

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Włocławek.

 
Uzasadnienie
 

Wójt 

Gminy Włocławek

Magdalena Korpolak - Komorowska 
 

 

 

 

Powiadom znajomego