W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Zarządzenie nr 2/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Włocławek - Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Włocławek
Status obowiązujące

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Włocławek, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 27/2021 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Włocławek, zmienionym zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 12/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Włocławek,  zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek nr 24/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Włocławek oraz zarządzeniem Nr 33/2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Włocławek,

wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. W skład Referatu Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej wchodzą następujące stanowiska pracy:

1) Stanowisko ds. koordynowania gospodarki wodno-ściekowej – stanowisko jednoosobowe;

2) Stanowisko ds. budownictwa i ochrony środowiska - stanowisko wieloosobowe;

3) Stanowisko ds. dróg oraz infrastruktury komunalnej - stanowisko wieloosobowe;

4) Stanowisko ds. rewitalizacji i pozyskiwania środków zewnętrznych - stanowisko wieloosobowe;

5) Stanowisko ds. przygotowania, realizacji i rozliczania technicznego inwestycji - stanowisko wieloosobowe;

6) Stanowisko ds. zamówień publicznych - stanowisko jednoosobowe;

7) Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej - stanowisko jednoosobowe;

8) Stanowisko ds. zarządzania gospodarowaniem odpadami komunalnymi - stanowisko wieloosobowe;

9) Stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki komunalnej i robót publicznych - stanowisko wieloosobowe;

10) Stanowisko ds. ustalania należności za dostawę wody i odbiór ścieków oraz windykacji należności - stanowisko jednoosobowe;

11) Pomoc administracyjna - stanowisko wieloosobowe;

12) Konserwator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - stanowisko wieloosobowe;

13) Kierowca - stanowisko wieloosobowe;

14) Robotnik gospodarczy - stanowisko wieloosobowe ”.

2)   § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Schemat struktury organizacyjnej Referatu Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, stanowi Załącznik Nr 4 do Regulaminu, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia”.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Włocławek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Magdalena Korpolak-Komorowska

 

Uzasadnienie

 

Załączniki

Powiadom znajomego