W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Zarządzenie nr 307/22

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie prowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”
Status obowiązujące

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Na koordynatora spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, wynikających z powołanego zarządzenia, wyznaczyć Skarbnika Gminy Włocławek, zwanego dalej Koordynatorem.

§ 3. 1. Zobowiązać wszystkich pracowników Gminy Włocławek do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” załącza się do akt osobowych pracowników.
3. Zobowiązać pracownika ds. kadr do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Urzędu Gminy Włocławek oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Włocławek.

§ 4. Zobowiązać dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Włocławek do wprowadzenia w jednostce „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, a także do egzekwowania złożenia przez pracowników jednostek oświadczeń wg wzoru określonego w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zobowiązać kierowników referatów organizacyjnych Gminy Włocławek, dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Włocławek i osoby zajmujące samodzielne stanowiska do współpracy z Koordynatorem w zakresie:
1) przygotowywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
2) przygotowywania informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii,
3) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§6.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Referatów organizacyjnych Urzędu Gminy Włocławek, dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Włocławek, osobom zajmującym samodzielne stanowiska pracy oraz Koordynatorowi.

§ 7. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Włocławek.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Gminy Włocławek 

Magdalena Korpolak - Komorowska 
 

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego