W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Zarządzenie nr 303/22

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok.
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 257, 258, 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) oraz § 16 uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 6820, Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 434, 820, 1205, 1376, 1540, 1863, 2105, 2282, 2340, 2515, 2732, 3044, 3133, 3225, 3670, 3754, 3813, 3976, 4095, 4208, 4545, 4539, 4804, 5163, 5297, 5513, 5760, 6060, 6407, 6824, 7127)
zarządzam, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 6820), zmienionej zarządzeniem Nr 237/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 stycznia 2022 r. 
w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 434), zmienionej uchwałą Nr XLIII/306/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 820), zmienionej uchwałą Nr XLIV/318/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 1205), zmienionej zarządzeniem Nr 245/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 1376), zmienionej zarządzeniem Nr 249 /22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 1540), zmienionej uchwałą Nr XLV/320/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 1863), zmienionej zarządzeniem Nr 252/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 2105), zmienionej zarządzeniem Nr 255/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 kwietnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 2282), zmienionej uchwałą Nr XLVI/336/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 kwietnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 2340), zmienionej zarządzeniem nr  256/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 kwietnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 2515), zmienionej zarządzeniem nr 257/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 maja 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 2732), zmienionej uchwałą Nr XLVII/339/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 maja 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
z 2022r. poz. 3044), zmienionej zarządzeniem nr 260/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 maja 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3133), zmienionej zarządzeniem nr 262/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 czerwca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3225), zmienionej uchwałą Nr XLVIII/346/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3670), zmienionej zarządzeniem nr 265/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3754),  zmienionej zarządzeniem nr 267/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 lipca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3813), zmienionej zarządzeniem nr 270/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 lipca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
z 2022r., poz. 3976), zmienionej uchwałą nr XLIX/358/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 sierpnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 4095), zmienionej zarządzeniem nr 274/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 4208), zmienionej zarządzeniem nr 276/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 4545), zmienionej uchwałą nr LI/361/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 września 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 4539), zmienionej zarządzeniem nr 279/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 września 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 4804), zmienionej zarządzeniem nr 284/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 września 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 5163), zmienionej zarządzeniem nr 288/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 października 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 5297), zmienionej uchwałą nr LII/368/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 października 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 5513), zmienionej zarządzeniem nr 291/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 października 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 5760), zmienionej zarządzeniem nr 295/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 6060), zmienionej uchwałą nr LIII/376/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 6407), zmienionej zarządzeniem nr 298/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 6824), zmienionej uchwałą nr LIV/386/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 7127)  wprowadza się następujące zmiany:  

1. Ustala się plan dochodów (załącznik  Nr 1) w wysokości  60 389 235,17 zł, w tym:
– dochody  bieżące w wysokości                                           53 855 641,07  zł,
– dochody majątkowe w wysokości                                         6 533 594,10  zł.

2. Ustala się plan wydatków (załącznik  Nr 2) w wysokości   70 027 606,96 zł, w tym:
– wydatki bieżące w wysokości                                              51 671 353,46 zł,
– wydatki majątkowe w wysokości                                         18 356 253,50 zł. 

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 3 i załącznik nr 4) w wysokości 7 693 912,98 zł.             

4. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (załącznik Nr 5) w wysokości 237 585,66 zł.

5.  Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
                                                                      
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie

Wójt 

Gminy Włocławek

Magdalena Korpolak - Komorowska 
 

Załączniki

Powiadom znajomego