W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Zarządzenie nr 32/2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Włocławek - Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora do spraw dostępności
Status obowiązujące

 Na podstawie art. 30 ust. 1 art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z 2022 r. poz. 975, 1079) oraz § 14 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 27/2021 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 października 2021 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Panią Lidię Rybka – Inspektor ds. zarządzania informacją,komu nikacji i promocji na funkcję Koordynatora do spraw dostępności, zwanego dalej Koordynatorem.

§ 2. Do współpracy z Koordynatorem powołuję zespół, zwany dalej „Zespołem” w skład którego wchodzą następujące osoby:
1) Pani Elżbieta Grzegórska – Zastępca Wójta;
2) Pan Piotr Stanny – Sekretarz Gminy;
3) Pani Barbara Gocel – Informatyk.

§ 3. Do zadań Koordynatora, w szczególności należy:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminę Włocławek;
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Gminę Włocławek, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zwanej dalej „ustawą”;
3) monitorowanie działalności podejmowanej w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminie Włocławek;
4) sporządzanie, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy, raportów o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
5) opublikowanie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej:
a) danych kontaktowych Koordynatora,
b) planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Gminę Włocławek,
6) współpraca z Zespołem.

§ 4. Do zadań Zespołu należy udzielanie niezbędnej pomocy oraz współpraca z Koordynatorem w zakresie realizacji zadań Koordynatora.

§ 5. Zobowiązuję:
1) pracowników Urzędu Gminy Włocławek do udzielania niezbędnej pomocy Koordynatorowi i Zespołowi w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 3;
2) kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych do współpracy z Koordynatorem.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi oraz Zespołowi.

§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw dostępności w Gminie Włocławek oraz powołania Zespołu zadaniowego do spraw dostępności.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt

Magdalena Korpolak-Komorowska

 

Uzasadnienie

 

 

Powiadom znajomego