W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Zarządzenie nr 284/22

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok.
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 257, 258, 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) oraz § 16 uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 6820, Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 434, 820, 1205, 1376, 1540, 1863, 2105, 2282, 2340, 2515, 2732, 3044, 3133, 3225, 3670, 3754, 3813, 3976, 4095, 4208, 4545, 4539, 4804)
zarządzam, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 6820), zmienionej zarządzeniem Nr 237/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 stycznia 2022 r. 
w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 434), zmienionej uchwałą Nr XLIII/306/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 820), zmienionej uchwałą Nr XLIV/318/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 1205), zmienionej zarządzeniem Nr 245/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 1376), zmienionej zarządzeniem Nr 249 /22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 1540), zmienionej uchwałą Nr XLV/320/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 1863), zmienionej zarządzeniem Nr 252/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 2105), zmienionej zarządzeniem Nr 255/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 kwietnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 2282), zmienionej uchwałą Nr XLVI/336/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 kwietnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 2340), zmienionej zarządzeniem nr  256/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 kwietnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 2515), zmienionej zarządzeniem nr 257/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 maja 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 2732), zmienionej uchwałą Nr XLVII/339/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 maja 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
z 2022r. poz. 3044), zmienionej zarządzeniem nr 260/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 maja 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3133), zmienionej zarządzeniem nr 262/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 czerwca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3225), zmienionej uchwałą Nr XLVIII/346/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3670), zmienionej zarządzeniem nr 265/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3754),  zmienionej zarządzeniem nr 267/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 lipca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3813), zmienionej zarządzeniem nr 270/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 lipca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
z 2022r., poz. 3976), zmienionej uchwałą nr XLIX/358/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 sierpnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 4095), zmienionej zarządzeniem nr 274/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 4208), zmienionej zarządzeniem nr 276/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 4545), zmienionej uchwałą nr LI/361/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 września 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 4539), zmienionej zarządzeniem nr 279/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 września 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 4804) wprowadza się następujące zmiany:  

1. Ustala się plan dochodów (załącznik  Nr 1) w wysokości   54 158 255,03 zł, w tym:
– dochody  bieżące w wysokości                                           47 654 386,94  zł,
– dochody majątkowe w wysokości                                         6 503 868,09  zł.

2. Ustala się plan wydatków (załącznik  Nr 2) w wysokości   63 778 122,46 zł, w tym:
– wydatki bieżące w wysokości                                             45 903 512,87 zł,
– wydatki majątkowe w wysokości                                        17 874 609,59 zł. 

3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i plan wydatków majątkowych w wysokości 17 874 609,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.                                  
4. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (załącznik Nr 4) w wysokości 214 391,14 zł.   
5. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 5 i 6) w wysokości 6 358 411,55 zł.
                                                                    
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie
 
Wójt 

Gminy Włocławek

Magdalena Korpolak - Komorowska 
 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego