W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Zarządzenie nr 233/2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok.
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 257, 258, 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270) oraz § 14 uchwały Nr XXIX/204/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2021 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 6696, z 2021 r. poz. 669, 1025, 1006, 1477, 1979, 2144, 2352, 2723, 2714, 3028, 3576, 3554, 3577, 3908, 4292, 4352, 4509, 4769, 4921, 5014, 5090, 5502, 5547, 5549, 5664, 5782, 6255, 6424, 6441, 6666, 6819, 7016),
zarządzam, co następuje: 
§ 1.  W uchwale Nr XXIX/204/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2021 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 6696),  zmienionej zarządzeniem Nr 159/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 669), zmienionej zarządzeniem Nr 164/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 1025), zmienionej uchwałą Nr XXXIII/220/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz.1006), zmienionej zarządzeniem Nr 169/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 1477), zmienionej uchwałą Nr XXXIV/222/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 1979), zmienionej zarządzeniem Nr 175/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 2144), zmienionej zarządzeniem Nr 177/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 2352), zmienionej zarządzeniem Nr 183/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 2723), zmienionej uchwałą Nr XXXV/229/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 maja 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 2714), zmienionej zarządzeniem Nr 191/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 3028), zmienionej zarządzeniem Nr 192/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 3576), zmienionej uchwałą Nr XXXVI/240/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 3554), zmienionej zarządzeniem Nr 194/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 3577), zmienionej uchwałą Nr XXXVII/247/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 3908), zmienionej zarządzeniem Nr 199/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 lipca 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 4292),  zmienionej zarządzeniem Nr 206/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24  sierpnia 2021r.
 w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 4352), zmienionej zarządzeniem Nr 210/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 4509), zmienionej zarządzeniem Nr 212/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 września 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 4769), zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/254/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 września 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok  (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 4921), zmienionej zarządzeniem Nr 213/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 września 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 5014), zmienionej zarządzeniem Nr 215/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 października 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 5090), zmienionej zarządzeniem Nr 216/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 października 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 5502), zmienionej zarządzeniem Nr 217/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 października 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 5547), zmienionej uchwałą Nr XXXIX/258/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 października 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 5664), zmienionej zarządzeniem Nr 218/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 października 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 5549), zmienionej zarządzeniem Nr 220/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 5782), zmienionej zarządzeniem Nr 224/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz.6255), zmienionej uchwałą Nr XL/269/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz.6424), zmienionej zarządzeniem Nr 225/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz.6441), zmienionej zarządzeniem Nr 226/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 6666), zmienionej uchwałą Nr XLI/283/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 6819), zmienionej zarządzeniem Nr 228/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 7016), zmienionej uchwałą Nr XLII/299/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Ustala się plan wydatków (załącznik  Nr 2) w wysokości                57 268 935,36 zł, w tym:
– wydatki bieżące w wysokości                                                   41 046 302,32 zł,
– wydatki majątkowe w wysokości                                              16 222 633,04 zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Wójt Gminy Włocławek
 
Magdalena Korpolak-Komorwska

Załączniki

Powiadom znajomego