W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Zarządzenie nr 206/2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok.
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 257, 258, 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, 1236, 1535) oraz § 14 uchwały Nr XXIX/204/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2021 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 6696, z 2021 r. poz. 669, 1025, 1006, 1477, 1979, 2144, 2352, 2723, 2714, 3028, 3576, 3554, 3577, 3908) zarządzam, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XXIX/204/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2021 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 6696),  zmienionej zarządzeniem Nr 159/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 669), zmienionej zarządzeniem Nr 164/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 1025), zmienionej uchwałą Nr XXXIII/220/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz.1006), zmienionej zarządzeniem Nr 169/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 1477), zmienionej uchwałą Nr XXXIV/222/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 1979), zmienionej zarządzeniem Nr 175/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 2144), zmienionej zarządzeniem Nr 177/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 2352), zmienionej zarządzeniem Nr 183/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 2723), zmienionej uchwałą Nr XXXV/229/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 maja 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 2714), zmienionej zarządzeniem Nr 191/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 3028), zmienionej zarządzeniem Nr 192/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 3576), zmienionej uchwałą Nr XXXVI/240/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 3554), zmienionej zarządzeniem Nr 194/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 3577), zmienionej uchwałą Nr XXXVII/247/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 3908), zmienionej zarządzeniem Nr 199/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 lipca 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok,  wprowadza się następujące zmiany:  

1. Ustala się plan dochodów  (załącznik  Nr 1) w wysokości 46 885 884,37  zł, w tym:
– dochody  bieżące w wysokości 40 553 143,66  zł,
– dochody majątkowe w wysokości 6 332 740,71zł.
                                                                                              
2. Ustala się plan wydatków (załącznik  Nr 2) w wysokości 51 785 884,37 zł, w tym:
– wydatki bieżące w wysokości 36 605 944,21 zł,
– wydatki majątkowe w wysokości 15 179 940,16 zł. 

3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i plan wydatków majątkowych w wysokości 15 179 940,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

4. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 10 i 11) w wysokości 9 410 303,66 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Wójt Gminy Włocławek
Magdalena Korpolak-Komorowska

Uzasadnienie do zarządzenia 206/2021

Załączniki

Powiadom znajomego