W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Zarządzenie nr 5/24

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok.
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609, 721), art. 257, 258, 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych  (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz § 17 uchwały Nr LXVIII/483/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2024 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 8374, z 2024 r. poz. 771, 1010, 1539, 1739, 2297, 2667, 2920, 3101, 3197, 3257, 3382)

zarządzam, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/483/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2024 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 8374), zmienionej uchwałą nr LXX/502/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 stycznia 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 771), zmienionej zarządzeniem Nr 389/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 stycznia 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz. 1010), zmienionej uchwałą nr LXXI/505/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 1539), zmienionej zarządzeniem Nr 392/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 marca 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz.1739), zmienionej uchwałą nr LXXII/512/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz. 2297), zmienionej zarządzeniem Nr 398/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 kwietnia 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz. 2667), zmienionej uchwałą nr  LXXIII/518/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 kwietnia 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz. 2920), zmienionej zarządzeniem Nr 403/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 kwietnia 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz. 3101), zmienionej uchwałą nr  I/21/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 7 maja 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz. 3197), zmienionej zarządzeniem Nr 2/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 maja 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz. 3257), zmienionej zarządzeniem Nr 4/24 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 maja 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024r. poz. 3382), zmienionej uchwałą nr  II/23/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2024r. w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan dochodów (załącznik  Nr 1) w wysokości 76 485 629,26 zł, w tym:

– dochody bieżące w wysokości                                           52 260 345,79 zł,

– dochody majątkowe w wysokości                                      24 225 283,47 zł. 

1. Ustala się plan wydatków (załącznik  Nr 2) w wysokości 80 151 659,46 zł, 
w tym:

– wydatki bieżące w wysokości                                             50 013 924,69 zł,

– wydatki majątkowe w wysokości                                         30 137 734,77 zł.

3.   Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i plan wydatków majątkowych 
w wysokości 30 137 734,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

4.   Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 5 626,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
                                                                  
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 maja 2024 roku. 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie

Wójt 

Gminy Włocławek

Magdalena Korpolak - Komorowska 

 

Załączniki

Powiadom znajomego