W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Zarządzenie nr 364/23

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok.
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 257, 258, 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych  (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz § 18 uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 7128)

zarządzam, co następuje: 

  § 1. W uchwale Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 7128), zmienionej zarządzeniem Nr 315/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 stycznia 2023 r. 
w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz.1036), zmienionej uchwałą Nr LVI/406/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 lutego 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 1216), zmienionej uchwałą Nr LVII/412/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 1693), zmienionej zarządzeniem Nr 319/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz.1756), zmienionej uchwałą Nr LVIII/415/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 marca 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 1950), zmienionej zarządzeniem Nr 324/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 2436), zmienionej uchwałą Nr LIX/425/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 2888), zmienionej zarządzeniem Nr 329/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 3366), zmienionej uchwałą nr LX/429/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 maja 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 3634), zmienionej zarządzeniem nr 332/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 3946), zmienionej uchwałą nr LXI/436/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 czerwca 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 4027), zmienionej uchwałą nr LXII/442/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 czerwca 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 4440), zmienionej zarządzeniem nr 340/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz.4600), zmienionej uchwałą nr LXIII/447/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 7 lipca 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 4726), zmienionej zarządzeniem nr 345/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz.5042), zmienionej uchwałą nr LXIV/451/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 sierpnia 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 5039), zmienionej zarządzeniem nr 347/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskim z 2023r. poz. 5337), zmienionej uchwałą nr LXV/455/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 września 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 5679), zmienionej zarządzeniem nr 354/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 5712), zmienionej zarządzeniem nr 355/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 5848), zmienionej zarządzeniem nr 355/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 5848), zmienionej zarządzeniem nr 358/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 5848), zmienionej uchwałą nr LXVI/466/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 10 października 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 6271), zmienionej zarządzeniem nr 362/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 6459) wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan dochodów (załącznik  Nr 1) w wysokości  58 892 004,49 zł, w tym:

– dochody bieżące w wysokości                                            46 826 881,87 zł,

– dochody majątkowe w wysokości                                      12 065 122,62 zł. 

2. Ustala się plan wydatków (załącznik  Nr 2) w wysokości 67 529 029,76 zł, 
w tym:

– wydatki bieżące w wysokości                                             46 222 247,77 zł,

– wydatki majątkowe w wysokości                                         21 306 781,99 zł.

3.    Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i plan wydatków majątkowych 
w wysokości 21 306 781,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

4.  Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4 i 5) w wysokości 3 648 522,36 zł. 

5.   Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023  otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

6. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (załącznik Nr 7) w wysokości 66 537,22 zł.   

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie

Wójt

Gminy Włocławek

Magdalena Korpolak - Komorowska 
 

Załączniki

Powiadom znajomego