W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Zarządzenie nr 21/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Włocławek - Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Włocławek do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Status obowiązujące

Na podst. art. 56 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277, 2418, z 2023 r. poz. 497) oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1.  Upoważniam pracowników Urzędu Gminy Włocławek:

1) Panią Dominikę Garda, zatrudnioną na stanowisku - Specjalista ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych; 

2) Panią Angelikę Seroczyńską, zatrudnioną na stanowisku - Specjalista ds. obsługi rady gminy i spraw obronnych

do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania przez wyborców:

1) niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

2) wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat wpisanych do Centralnego Rejestru Wyborców w Gminie Włocławek w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

2. Zakres upoważnienia obejmuje:

1) przyjmowanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;

2) sprawdzanie, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów i źródeł, czy wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa nie posiada wad i czy został złożony w terminie;

3) występowania do wyborcy z wezwaniem do usunięcia wad we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa;

4) sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;

5) przyjmowanie oświadczeń o cofnięciu pełnomocnictwa i sporządzania protokołu potwierdzającego cofnięcie pełnomocnictwa;

6) prowadzenie wykazu sporządzonych pełnomocnictw do głosowania.

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Włocławek

Magdalena Korpolak-Komorowska

Powiadom znajomego