W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Zarządzenie nr 353/23

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024”.
Status obowiązujące

Na podstawie § 5 ust. 1 Uchwały Nr XLVII/316/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2010 r. Nr 179, poz. 2339), § 99 ust. 1 pkt 4 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219)
 
zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, odnośnie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024”.

2. Określa się formę konsultacji poprzez wyrażenie pisemnej opinii w sprawie wyżej wymienionego projektu.

3. Pisemne opinie należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Włocławek, pokój nr 5 lub przesłać na adres: Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, faksem na nr 54 230 53 53, na adres e-mail: urzad@g.wloclawek.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września 2023 r.

§ 2. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii odnośnie projektu uchwały, o której mowa w §1 ust. 1.

§ 3. Określa się termin przeprowadzenia konsultacji od dnia 8 września 2023 r. do dnia 29 września 2023 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi Urzędu Gminy Włocławek, zatrudnionemu na stanowisku ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2023 r.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Włocławek

Magdalena Korpolak - Komorowska

 

Powiadom znajomego