W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Zarządzenie nr 347/23

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok.
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 257, 258, 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych  (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693) oraz § 18 uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 7128)
zarządzam, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 7128), zmienionej zarządzeniem Nr 315/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 stycznia 2023 r. 
w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz.1036), zmienionej uchwałą Nr LVI/406/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 lutego 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 1216), zmienionej uchwałą Nr LVII/412/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 1693), zmienionej zarządzeniem Nr 319/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz.1756), zmienionej uchwałą Nr LVIII/415/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 marca 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 1950), zmienionej zarządzeniem Nr 324/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 2436), zmienionej uchwałą Nr LIX/425/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 2888), zmienionej zarządzeniem Nr 329/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 3366), zmienionej uchwałą nr LX/429/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 maja 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 3634), zmienionej zarządzeniem nr 332/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 3946), zmienionej uchwałą nr LXI/436/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 czerwca 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 4027), zmienionej uchwałą nr LXII/442/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 czerwca 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 4440), zmienionej zarządzeniem nr 340/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz.4600), zmienionej uchwałą nr LXIII/447/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 7 lipca 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 4726), zmienionej zarządzeniem nr 345/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz.5042), zmienionej uchwałą nr LXIV/451/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 sierpnia 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 5039) wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan dochodów (załącznik  Nr 1) w wysokości  55 837 533,93 zł, w tym:

– dochody bieżące w wysokości                                            43 968 701,73 zł,

– dochody majątkowe w wysokości                                      11 868 832,20 zł. 

2. Ustala się plan wydatków (załącznik  Nr 2) w wysokości  64 191 324,24 zł, w tym:

– wydatki bieżące w wysokości                                            43 051 966,43 zł,

– wydatki majątkowe w wysokości                                        21 139 357,81 zł. 

3.Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 3 i 4) w wysokości 3 129 031,31 zł.   
4. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (załącznik Nr 5) w wysokości 61 158,74 zł.   
                                                                     
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie

Wójt 

Gminy Włocławek

Magdalena Korpolak - Komorowska  

Załączniki

Powiadom znajomego