W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Protokół z posiedzenia Rady Sportu w Gminie Włocławek z dnia 16.01.2023 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 08:20 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek (ul. Orla 1, Włocławek). W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Rady Sportu.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia Rady Sportu w Gminie Włocławek.
2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.      Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Sportu z dnia 12.12.2022 r.
5.      Informacja o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.
6.      Działalność klubów sportowych – plan na 2023 r.
7.      Sprawy różne.
8.      Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Sportu w Gminie Włocławek, Pan Łukasz Pszczółkowski 
o godzinie 08:20 i powitał przybyłych na posiedzenie Rady.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady Sportu w Gminie Włocławek, Pan Łukasz Pszczółkowski stwierdził quorum (obecnych 6 członków Rady, 1 członek Rady nieobecny). Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady Sportu w Gminie Włocławek, Pan Łukasz Pszczółkowski odczytał proponowany porządek obrad. Do proponowanego porządku uwag nie zgłoszono, w związku z tym proponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty (6 głosów za).

Ad. 4.

Przewodniczący Rady Sportu w Gminie Włocławek, Pan Łukasz Pszczółkowski odczytał protokół z drugiego posiedzenia Rady Sportu z dnia 12.12.2022 r. Do proponowanego protokołu uwag nie zgłoszono, w związku z tym protokół został jednogłośnie przyjęty (6 głosów za).

Ad. 5.

W tym punkcie członek Rady Sportu w Gminie Włocławek Pani Dominika Garda przedstawiła informację o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r. Pani Dominika Garda poinformowała, że w/w konkurs został ogłoszony 
3 stycznia 2023 r. ogłoszeniem Wójta Gminy Włocławek. Ponadto Pani Dominika Garda poinformowała członków o celach konkursu, rodzajach zadań, kwocie przeznaczonej na zadania, zasadach przyznawania dotacji, terminie i warunkach realizacji zadań, wymogach dotyczących składanych ofert.

Przewodniczący Rady Sportu Pan Łukasz Pszczółkowski zgłosił kwestie do przemyślenia dla Pani Wójt:

- czy jest możliwe, aby ustalić pule na poszczególne rodzaje zadań (podzielić kwotę przeznaczoną na dany rok na konkretne zadania),

- obecność członka Rady Sportu na posiedzeniu komisji konkursowej oceniającej złożone oferty.

Pani Dominika Garda poinformowała, że powyższe kwestie zostaną przekazane Pani Wójt i rozpatrzone w możliwie najszybszym terminie.

Ad. 6.

Przewodniczący Rady Sportu Pan Łukasz Pszczółkowski poprosił przedstawicieli klubów sportowych o udzielenie informacji dot. działalności klubów sportowych – planu na 2023 r. 

Pan Łukasz Kwiatkowski (LZS „Kujawiak”) poinformował, że głównym priorytetem jest utrzymanie się w lidze. Zwrócił uwagę na rosnące koszty, które generują większe wydatki ze strony LZS „Kujawiak”. 

Pan Tadeusz Falkowski (LZS „Victoria” Smólnik) powiedział, że głównym celem jest utrzymanie drużyny oraz awans do wyższej ligi. Także zwrócił uwagę na kwestie finansowe – rosnące koszty, brak sponsorów. 

Pan Andrzej Kłódkowski (UKS „START” Smólnik) poinformował o planowanych startach w bieżącym roku – mistrzostwa makroregionu, mistrzostwa Polski, turnieje krajowe.

Ad. 7.

Przewodniczący, Pan Łukasz Pszczółkowski przypomniał o konieczności zwołania posiedzenia za około półtora miesiąca (ustalono wstępny termin na 13 marca 2023 roku). 

Przewodniczący poprosił o obecność Pani Wójt oraz Pani Skarbnik na kolejnym posiedzeniu.

Ad. 8.

Na tym posiedzenie Rady zostało zakończone. Przewodniczący Rady Sportu Pan Łukasz Pszczółkowski podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął posiedzenie o godzinie 09:15.

Protokół sporządziła: Dominika Garda

 

Przewodniczący Rady Sportu

Łukasz Pszczółkowski

Załączniki

Powiadom znajomego