W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 08.08.2023 r. o przetargu

Włocławek, dnia 08.08.2023 r.

Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572), art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113) w związku z § 14 i § 15 uchwały Nr XXXIV/234/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas określony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2009 r. Nr 118 poz. 1980)

ogłaszam

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części ( 100m2 ) nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 128/59 położonej w miejscowości Modzerowo, obręb geodezyjny Modzerowo, gmina Włocławek na czas określony 10 lat.

1. Nieruchomość posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym we Włocławku księgę wieczystą KW WL1W/00037537/6, w której w dziale II-gim jako właściciel wpisana jest Gmina Włocławek.

2. Termin przetargu ustalono na dzień 08.09 2023 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy we Włocławku ul. Królewiecka 7.

3. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego zgodnie z Zarządzeniem Nr 333/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego od gruntów została ustalona na kwotę 27,00 zł za 1 m2 powierzchni dzierżawionej (słownie: dwadzieścia siedem złotych 00/100), płatnego kwartalnie.

Wyżej określona cena wywoławcza jest ceną netto. Nie obejmuje podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z Dzierżawcą, opłat za dostawę energii elektrycznej, wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych.

Wszelkie prace adaptacyjne Dzierżawca będzie prowadził na własny koszt.

Zmiana stawki czynszu nastąpi nie częściej niż raz w roku wg wskaźnika stopnia inflacji ogłaszanego przez GUS.

4. Warunki najmu określone zostaną w umowie najmu zawartej na podstawie Kodeksu cywilnego.

5. Przetarg będzie przeprowadzony przez Komisję Przetargową powołaną przez Wójta Gminy Włocławek.

6. Działając w imieniu Wójta Gminy Włocławek, Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów — art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.).

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Barbara Politowska w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, pok. nr 2 w godzinach pracy urzędu.

 

Wójt

mgr inż. Magdalena Korpolak-Komorowska

 

Załączniki

Powiadom znajomego