W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Ogłoszenie GOPS Włocławek o naborze kandydatów – osób fizycznych oraz innych - do świadczenia usług opieki wytchnieniowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku informuje o naborze kandydatów – osób fizycznych oraz innych - do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

I. Wymagania niezbędne:

1) posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej, pielęgniarki, siostry PCK, opiekuna osoby starszej, opiekuna medycznego, pedagoga, psychologa, terapeuty zajęciowego, fizjoterapeuty

lub

2) posiadanie co najmniej 6-miesięcznego udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu

W przypadku, gdy usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone dla członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności wymagane są także:

3) zaświadczenie o niekaralności;

4) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

5) pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

II. Wymagania dodatkowe:

1) dyspozycyjność,

2) bezstronność w kontakcie z rodziną,

3) operatywność, umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

III. Obowiązki opiekuna:

Wykonywanie obowiązków związanych z opieką nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego w tym:

1) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych; 

2) wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych;

3) organizowanie czasu wolnego.

IV. Wymagane dokumenty:

1) CV;

2) oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

3) dokumenty poświadczające wykształcenie i doświadczenie;

4) zaświadczenie o niekaralności;

5) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

6) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w związku z RODO.

W przypadku kandydatów podmiotów nie będącymi osobami fizycznymi wymaga się: wskazanie osób, które będą wykonywały usługę oraz złożenie dokumentów, które będą potwierdzały posiadanie przez te osoby wymagań niezbędnych ( pkt I ) oraz wymagań dodatkowych ( pkt II ). 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub listownie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włocławku ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek z dopiskiem: „Dotyczy naboru - kandydat do świadczenia usług w ramach Programu  „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. 

Nabór wniosków prowadzony jest do dnia 27-05-2024 r. ( decyduje data wpływu do urzędu).

Kierownik GOPS Włocławek
Elżbieta Grzegórska

 

Załączniki

Powiadom znajomego