W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Zarządzenie nr 24/2022

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Włocławek, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 27/2021 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Włocławek, zmienionym zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 12/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:


1) § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. W skład Referatu Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej wchodzą następujące stanowiska pracy:
1) Stanowisko ds. budownictwa i ochrony środowiska - stanowisko wieloosobowe;
2) Stanowisko ds. dróg oraz infrastruktury komunalnej - stanowisko wieloosobowe;
3) Stanowisko ds. rewitalizacji i pozyskiwania środków zewnętrznych - stanowisko wieloosobowe;
4) Stanowisko ds. przygotowania, realizacji i rozliczania technicznego inwestycji - stanowisko wieloosobowe;
5) Stanowisko ds. zamówień publicznych - stanowisko jednoosobowe;
6) Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej - stanowisko jednoosobowe;
7) Stanowisko ds. zarządzania gospodarowaniem odpadami komunalnymi - stanowisko wieloosobowe;
8) Stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki komunalnej i robót publicznych - stanowisko wieloosobowe;
9) Stanowisko ds. ustalania należności za dostawę wody i odbiór ścieków oraz windykacji należności - stanowisko jednoosobowe;
10) Pomoc administracyjna - stanowisko jednoosobowe;
11) Konserwator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - stanowisko wieloosobowe;
12) Kierowca - stanowisko wieloosobowe;
13) Robotnik gospodarczy - stanowisko wieloosobowe.”,


2) § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Schemat struktury organizacyjnej Referatu Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, stanowi Załącznik Nr 4 do Regulaminu, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia”.


§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy
Włocławek.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Włocławek

Magdalena Korpolak - Komorowska

 

Uzasadnienie

Załączniki

Powiadom znajomego