W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Zarządzenie nr 8/2022

Na podstawie art. 28 aa ust. 1 i ust. 2 oraz art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) 

zarządzam, co następuje:

 
§ 1. 1. Określam następujące zasady opracowania Raportu o stanie Gminy Włocławek za 2021 r., zwanego dalej Raportem:  

1) Raport opracowywany jest na podstawie informacji i materiałów dotyczących realizowanych w 2021 r. zadań przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Gminy Włocławek oraz gminne jednostki organizacyjne,

2) Kierownicy referatów Urzędu Gminy Włocławek oraz dyrektorzy i kierownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku, Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek, Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z filią w Smólniku zobowiązani są do opracowania materiałów i informacji do Raportu za 2021 r., obejmujących w szczególności obszary działalności, o których mowa w art. 28 aa ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834),  

3) materiały i informacje, o których mowa w ust. 2, zgodnie z uzgodnionym i zaakceptowanym przez Wójta Gminy Włocławek spisem treści Raportu, należy przekazywać w formie elektronicznej na adres pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. zarządzania  informacją, komunikacji i promocji,

4) materiały i informacje, podmioty wymienione w ust. 2,  przekazują sukcesywnie, przy czym ostateczny termin ich przekazania ustala się na dzień 22 kwietnia 2022 r.  

2. Przygotowując materiały i informacje do przekazania należy stosować ujednolicone  zasady, tzn.  czcionkę Arial, wielkość 12, tekst wyjustowany obustronnie, odstęp interlinii - 1,15.


§ 2. 1. Koordynację prac oraz redakcję Raportu  powierzam Pani Inspektor Lidii Rybka - pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku ds. zarządzania  informacją, komunikacji i promocji. 

2. W zakresie koordynowania prac nad Raportem upoważniam Panią Inspektor Lidię Rybka - pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. zarządzania  informacją, komunikacji i promocji  do uzyskiwania wszelkich niezbędnych informacji, wyjaśnień oraz materiałów uzupełniających od kierowników referatów, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Gminy Włocławek.  

3. Nieprzekraczalny termin przekazania Raportu Wójtowi Gminy Włocławek wyznaczam na dzień 2 maja 2022 r.

 
§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Panu Piotrowi Stannemu -   Sekretarzowi Gminy Włocławek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Włocławek

Magdalena Korpolak-Komorowska

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 8_2022 Wójta Gminy Włocławek z dnia 7 lutego 2022 r.

 

 

Powiadom znajomego