W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Zarządzenie nr 3/2022

Na podstawie Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2009 r. Nr 15 poz. 84), §12 Regulaminu organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Włocławek i jednostkach organizacyjnych Gminy Włocławek oraz zasad jej koordynacji, stanowiącego załącznik do Zarządzenia 
Nr 5/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 marca 2012 r. oraz pkt. 4. 1 Załącznika 
Nr 3 do Regulaminu organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Włocławek

zarządzam, co następuje:

 § 1. Powołuję zespół do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Włocławek w następującym składzie:

1) Magdalena Lewandowska - przewodnicząca,

2) Lidia Rybka - członek,

3) Agnieszka Niemczyk - członek.


§ 2. Do zadań zespołu w zakresie identyfikacji i szacowania ryzyka należy w szczególności:

1) coroczna identyfikacja obszarów związanych z ryzykiem realizowanych i założonych przez urząd celów;

2) szacowanie ryzyka w obszarach zagrożonych ryzykiem niezrealizowania założonych przez urząd celów;

3) wskazanie działań korygujących, zapobiegawczych lub innej reakcji na stwierdzone ryzyko nieakceptowane;

4) uproszczenie i przegląd inicjatyw z zakresu zarządzania ryzykiem na szczeblu operacyjnym i strategicznym;

5) sporządzanie sprawozdań dotyczących inicjatyw i działań z zakresu zarządzania ryzykiem oraz ich wyników;

6) informowanie, w ramach przyjętych procedur, o obszarach z zakresu zarządzania ryzykiem, które wymagają szczególnego monitorowania i podejmowania pilnej reakcji; 

7) coroczny przegląd zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia jego efektywności w stosunku do potrzeb.

§ 3. Do zadań zespołu w zakresie samooceny kontroli zarządczej należy w szczególności:

1) przeprowadzenie corocznej ankietyzacji samooceny kontroli zarządczej wśród pracowników Urzędu Gminy Włocławek;

2) udział w naradzie poświęconej omówieniu wyników przeprowadzonej samooceny, poprzedzającej sporządzenie protokołu samooceny kontroli zarządczej za dany rok.


§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Włocławek. 


§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.


§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Włocławek
Magdalena Korpolak-Komorowska

Załączniki

Powiadom znajomego