W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Zarządzenie nr 18/2021

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713,1378, z 2021 r. poz. 1038) i art. 268 a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Angelikę Przybysz - Skarbnik Gminy Włocławek 
do załatwiania w imieniu Wójta wszystkich spraw w zakresie podatków i opłat lokalnych na podstawie ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) i przepisów wykonawczych oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, 1423, 2122, 2123, 2320, z 2021 r. poz. 72, 694, 802, 1005, 1163), w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz prowadzenia kontroli, a także na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1, zostaje udzielone na czas nieokreślony i wygasa z chwilą cofnięcia upoważnienia, ustania stosunku pracy lub odwołania ze stanowiska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Włocławek
Magdalena Korpolak-Komorowska

Uzasadnienie do zarządzenia

Powiadom znajomego