W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”.

Włocławek, 13.04.2022 r.

Rada Gminy Włocławek

 

Sprawozdanie

Wójta Gminy Włocławek z realizacji

„Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”.

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490) „Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.”

Uchwałą Nr XXVII/192/20 Rada Gminy Włocławek w dniu 27 października 2020 r. uchwaliła „Roczny program współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”.

W związku z powyższą uchwałą w 2021 roku Wójt Gminy Włocławek ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym.

Na realizację Programu w roku 2021 zaplanowano przeznaczyć środki finansowe w wysokości około 140.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).

W dniu 20 stycznia 2021 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w formie wsparcia, rodzaj zadań – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych, młodzieży i dzieci w formie wsparcia pod nazwą:

-„Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2021 r.”,

-„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2021 r.”,

-„Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2021 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek”,

-„Propagowanie zdrowego stylu życia u dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych”.

Konkurs został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włocławek, na stronie internetowej www.gmina.wloclawek.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek na tablicy ogłoszeń. Oferty można było składać do dnia 15 lutego 2021 r.

Wpłynęły następujące oferty:

1. Lokalny Zespół Sportowy „KUJAWIAK” Kruszyn:

„Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2021 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek. Całoroczne szkolenie sportowe dorosłych, dzieci i młodzieży w klubie sportowym LZS KUJAWIAK Kruszyn”, wnioskowana kwota dotacji – 67.500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych);

2. Ludowy Zespół Sportowy „VICTORIA” Smólnik:

„Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2021 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek. Szkolenie i udział dzieci, młodzieży i dorosłych w rozgrywkach ligowych w piłkę nożną w Smólniku”, wnioskowana kwota dotacji – 41.000,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych);

3. Uczniowski Klub Sportowy „START” Smólnik:

„Organizacja imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2021 r. Organizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Włocławek”, wnioskowana kwota dotacji – 8.600,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych);

4. Uczniowski Klub Sportowy „START” Smólnik:

„Propagowanie zdrowego stylu życia u dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych. Organizacja ogólnodostępnych zajęć sportowych z badmintona dla mieszkańców Gminy Włocławek”, wnioskowana kwota dotacji – 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych);

5. Uczniowski Klub Sportowy „START” Smólnik:

„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w 2021 r. Szkolenie sportowe mieszkańców Gminy Włocławek w zakresie badmintona i lekkiej atletyki”, wnioskowana kwota dotacji – 12.600,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych);

6. Uczniowski Klub Sportowy „AS KRUSZYN”:

„Organizacja imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2021 r.”, wnioskowana kwota dotacji – 2.200,00 zł (dwa tysiące dwieście złotych);

7. Uczniowski Klub Sportowy „AS KRUSZYN”:

„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2021 r.”, wnioskowana kwota dotacji – 6.500,00 zł (sześć tysięcy pięćset złotych);

8. Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Autostrada”:

„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2021 r. - Razem na boisku”, wnioskowana kwota dotacji – 2.850,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych);

9. Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Autostrada”:

„Propagowanie zdrowego stylu życia u dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych – Zajęcia fitness”, wnioskowana kwota dotacji – 2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych);

10. Stowarzyszenie ALTERNATYWA:

„Propagowanie zdrowego stylu życia u dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych. Marsz po zdrowie”, wnioskowana kwota dotacji – 4.750,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).

Zarządzeniem Nr 163/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. Wójt Gminy Włocławek powołał komisję konkursową do zaopiniowania złożonych ofert w następującym składzie:

1. Pani Elżbieta Grzegórska – przewodnicząca,

2. Pan Piotr Stanny – członek,

3. Pani Małgorzata Świderska – członek.

W dniu 24 lutego 2021 r. roku komisja konkursowa odbyła posiedzenie. Wszystkie wyżej wymienione oferty spełniły wymogi formalne i zostały zaopiniowane pozytywnie.

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację niżej wymienionych zadań publicznych o charakterze gminnym – rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

-„Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2021 r.”,

-„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2021 r.”,

-„Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2021 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek”,

-„Propagowanie zdrowego stylu życia u dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych”.

Wójt Gminy Włocławek ogłoszeniem z dnia 1 marca 2021 roku przyznał niżej wymienione dotacje na zadania publiczne:

1. Lokalny Zespół Sportowy „KUJAWIAK” Kruszyn:

„Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2021 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek. Całoroczne szkolenie sportowe dorosłych, dzieci i młodzieży w klubie sportowym LZS KUJAWIAK Kruszyn” przyznana kwota dotacji – 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych);

2. Ludowy Zespół Sportowy „VICTORIA” Smólnik:

„Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2021 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek. Szkolenie i udział dzieci, młodzieży i dorosłych w rozgrywkach ligowych w piłkę nożną w Smólniku” przyznana kwota dotacji – 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych);

3. Uczniowski Klub Sportowy „START” Smólnik:

„Organizacja imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2021 r. Organizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Włocławek”, przyznana kwota dotacji – 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych);

4. Uczniowski Klub Sportowy „START” Smólnik:

„Propagowanie zdrowego stylu życia u dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych. Organizacja ogólnodostępnych zajęć sportowych z badmintona dla mieszkańców Gminy Włocławek”, przyznana kwota dotacji – 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych);

5. Uczniowski Klub Sportowy „START” Smólnik:

„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w 2021 r. Szkolenie sportowe mieszkańców Gminy Włocławek w zakresie badmintona i lekkiej atletyki”, przyznana kwota dotacji – 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych);

6. Uczniowski Klub Sportowy „AS KRUSZYN”:

„Organizacja imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2021 r.” przyznana kwota dotacji – 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych);

7. Uczniowski Klub Sportowy „AS KRUSZYN”:

„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2021 r.” przyznana kwota dotacji – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych);

8. Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Autostrada”:

„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2021 r. - Razem na boisku” przyznana kwota dotacji – 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych);

9. Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Autostrada”:

„Propagowanie zdrowego stylu życia u dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych – Zajęcia fitness” przyznana kwota dotacji – 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych);

10. Stowarzyszenie ALTERNATYWA:

„Propagowanie zdrowego stylu życia u dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych. Marsz po zdrowie” przyznana kwota dotacji – 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

Wójt Gminy Włocławek w dniu 2 lutego 2021 r. ogłosił również otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w formie wsparcia, rodzaj zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie wsparcia, pod nazwą: „Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne – spotkajmy się w Muzeum, w Galerii Sztuki”.

Konkurs został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włocławek, na stronie internetowej www.gmina.wloclawek.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek na tablicy ogłoszeń.

Oferty można było składać do dnia 26 lutego 2021 r. 

Wpłynęły następujące oferty:

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Autostrada” Nowa Wieś:
„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne - spotkajmy się w Muzeum, w Galerii Sztuki. Muzea Trójmiasta” - wnioskowana kwota dotacji 7.080,00 zł;

„Kujawskie Stowarzyszenie PRO – KULTURA” Kruszyn:
„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne - spotkajmy się w Muzeum, w Galerii Sztuki. Historia Polski w pigułce-spotkajmy się w muzeum”- wnioskowana kwota dotacji 6.450,00 zł;

Stowarzyszenie Zwykłe „Aktywni Seniorzy z Nowej Wsi” Nowa Wieś:
„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne - spotkajmy się w Muzeum, w Galerii Sztuki.”- wnioskowana kwota dotacji 5.000,00 zł;

Koło Gospodyń Wiejskich „Fajne Babki z Józefowa” Józefowo:
„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne - spotkajmy się w Muzeum, w Galerii Sztuki. Przygoda na Zamku”- wnioskowana kwota dotacji 4.800,00 zł.

Zarządzeniem Nr 168/2021 z dnia 5 marca 2021 r. Wójt Gminy Włocławek powołał komisję konkursową do zaopiniowania złożonych ofert w następującym składzie:

1. Pani Elżbieta Grzegórska – przewodnicząca,

2. Pani Angelika Seroczyńska – członek,

3. Pani Małgorzata Świderska – członek.

W dniu 5 marca 2021 r. roku komisja konkursowa odbyła posiedzenie, podczas którego zaopiniowała pozytywnie wszystkie oferty.

Wójt Gminy Włocławek (ogłoszenie z dnia 12 kwietnia 2021 roku) przyznał dotacje dla niżej wymienionych stowarzyszeń:

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Autostrada” Nowa Wieś:
„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne - spotkajmy się w Muzeum, w Galerii Sztuki. Muzea Trójmiasta”- przyznana kwota dotacji 5.000,00 zł;

„Kujawskie Stowarzyszenie PRO – KULTURA” Kruszyn:
„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne - spotkajmy się w Muzeum, w Galerii Sztuki. Historia Polski w pigułce-spotkajmy się w muzeum”- przyznana kwota dotacji 4.500,00 zł;

Stowarzyszenie Zwykłe „Aktywni Seniorzy z Nowej Wsi” Nowa Wieś:
„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne - spotkajmy się w Muzeum, w Galerii Sztuki.”- przyznana kwota dotacji 4.000,00 zł;

Koło Gospodyń Wiejskich „Fajne Babki z Józefowa” Józefowo:
„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne - spotkajmy się w Muzeum, w Galerii Sztuki. Przygoda na Zamku”- przyznana kwota dotacji 4.000,00 zł.

W 2021 roku współpraca z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie wspierania, wykonywania tych zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

Pozafinansowa współpraca bazowała na spotkaniach z przedstawicielami organizacji w Urzędzie Gminy Włocławek oraz umieszczaniu informacji o działaniach organizacji na stronie internetowej i w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek.

 

Wójt Gminy Włocławek

Magdalena Korpolak-Komorowska
13.04.2022 r.
Dominika Garda

 

Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek

 

Powiadom znajomego