Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Włocławek
Referat Budownictwa, Inwestycji i Rolnictwa
ul. Królewiecka 7,bud. A, pok. 2, tel/fax (054) 230-53-37
godziny pracy: poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30, wtorek od 8:00 do 16:00,

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

  • plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego planowanego do zajęcia z domiarami
  • projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego (pieszego) w rejonie przewidywanego zajęcia pasa na czas robót szczegółowy harmonogram robót

    Ilość i rodzaj załączników uwarunkowane są od rodzaju i charakteru wykonywanych robót w pasie drogowym

Sposób załatwienia sprawy
Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu, ul. Królewiecka 7, bud. A, pok. 5.
Zezwolenie wydaje się w formie decyzji.

Opłaty

za wniosek - opłata skarbowa - 5,00 zł
za każdy załącznik - opłata skarbowa - 0,50 zł
za pozytywnie wydaną decyzję:

  • zgodnie z uchwałą Nr XVII/148/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Czas załatwienia sprawy
Decyzję wydaje się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Pobierz wniosek o wydanie zezwolenia (16kB) word

Wniosek o wydanie decyzji (15kB) word


metryczka


Wytworzył: Referat (17 maja 2006)
Opublikował: Marcin Rybka (17 maja 2006, 14:16:50)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (22 października 2012, 14:11:56)
Zmieniono: update

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3645