Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza

Zawieszenie

Włocławek dnia,15.10.2009r.RBIiR6411/0/W4/09  INFORMACJA o zgłoszeniu  zawieszenia  wykonywania działalności gospodarczej Stosownie do art.7b ust.1 oraz7ba ust z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności  [...]

Wznowienie

Włocławek dnia,15.10.2009r.RBIiR6411/0/W4/09  INFORMACJAo zgłoszeniu  wznowienia  wykonywania działalności gospodarczej Stosownie do art.7b ust.1 oraz7ba ust z dnia 19 listopada 1999r.Prawo działalności  gospodarczej [...]

Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

 Postępowanie administracyjne w sprawie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospdarczej Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do [...]

Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Postępowanie administracyjne w sprawie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospdarczej Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do zmiany [...]

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do ewidencji działalności gospdarczej Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności [...]

metryczka