OGŁOSZENIE Wójta Gminy Włocławek z dnia 1 października 2015 r.

Informuję, że w związku z konsultacjami społecznymi odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016", organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą zgłaszać pisemne opinie w sprawie projektu w terminie od dnia 09.10.2015 r. do 26.10.2015 r.

Opinie należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7 lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, faksem na numer 54 230 53 53 lub na adres e-mail urzad@gmina.wloclawek.pl.
 
                                   Wójt Gminy Włocławek 
  
                                                      Ewa Braszkiewicz

Projekt uchwały (328kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Pani Ewa Braszkiewicz (1 października 2015)
Opublikował: Michał Szymczak (1 października 2015, 20:48:54)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 457