Kadencja 2018-2023

Kadencja 2018-2023

Protokoły

Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 27.08.2019 r. [...]

Skład osobowy

Bogdanowicz PawełMichalak MonikaNowacki TomaszSeklecka Danuta - PrzewodniczącaSzmyt Andrzej [...]

Zakres działania

Rada Gminy Włocławek rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. [...]

metryczka