2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich złożenia.

Oświadczenie majątkowe Pani Doroty Chylińskiej - p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kruszynie złożone w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia Pobierz skan (650kB) pdf

Oświadczenie majątkowe Pani Iwony Kanarek - Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie, złożone w związku z tym, że w  dniu 31 sierpnia 2020r. upłynął 5-letni okres powierzenia stanowiska. Pobierz skan (650kB) pdf

Oświadczenie majątkowe Pani Elżbiety Grzegórskiej - Zastępcy Wójta Gminy Włocławek, złożone w terminie 30 dni od dnia powołania. Pobierz skan (631kB) pdf


Oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich złożenia, złożone do dnia 30 kwietnia 2020 r. (termin złożenia przedłużony do dnia 31 maja 2020 r. na podstawie art. 31 zza ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).


Pani Magdalena Korpolak Komorowska - Wójt Gminy Włocławek Pobierz skan (517kB) pdf

Pan Piotr Stanny - Sekretarz Gminy Włocławek Pobierz skan (590kB) pdf

Pani Tatiana Kowalewska - Skarbnik Gminy Włocławek Pobierz skan (521kB) pdf

Pani Anna Ledzion - Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty we Włocławku Pobierz skan (439kB) pdf

Pani Elżbieta Grzegórska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku Pobierz skan (528kB) pdf

Pani Marzenna Kwiatkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku Pobierz skan (485kB) pdf

Pani Iwona Kanarek - Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie Pobierz skan (503kB) pdf

Pani Maria Kwiatosińska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z Filią w Smólniku Pobierz skan (538kB) pdf

Pani Małgorzata Drewniak - Arent - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie Pobierz skan (514kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Piotr Dobiński (24 czerwca 2020)
Opublikował: Piotr Dobiński (24 czerwca 2020, 12:21:32)

Ostatnia zmiana: Piotr Dobiński (1 października 2020, 13:26:13)
Zmieniono: Dodanie oświadczenia majątkowego Pani Doroty Chylińskiej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1308