rok 2020

rok 2020

UCHWAŁA Nr XXX/215/20 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

UCHWAŁA Nr XXX/215/20 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Włocławek na 2021 r. [...]

UCHWAŁA Nr XXX/214/20 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego

UCHWAŁA Nr XXX/214/20 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego między Gminą Brześć Kujawski a Gminą Włocławek dotyczącego współpracy w zakresie udostępnienia [...]

UCHWAŁA Nr XXVII/192/20 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 27 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi

UCHWAŁA Nr XXVII/192/20 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 27 października 2020 r.  w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz [...]

UCHWAŁA Nr XXVII/190/20 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa

UCHWAŁA Nr XXVII/180/20 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa łączonego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, opłaty od [...]

UCHWAŁA Nr XXI/166/20 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA Nr XXI/166/20 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy [...]

UCHWAŁA NR XX/162/20 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/136/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/162/20 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/136/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawani  i odpłatności w [...]

UCHWAŁA Nr XIX/159/20 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty obowiązującej na terenie Gminy Włocławek

UCHWAŁA Nr XIX/159/20 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 20 kwietnia 2020 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty obowiązującej na terenie [...]

UCHWAŁA Nr XIX/158/20 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

UCHWAŁA Nr XIX/158/20 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i [...]

UCHWAŁA Nr XIX/157/20 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA Nr XIX/157/20 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy [...]

UCHWAŁA Nr XIX/156/20 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 20 kwietnia  2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

UCHWAŁA Nr XIX/156/20 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 20 kwietnia  2020 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli [...]

UCHWAŁA Nr XIX/154/20 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Włocławek do realizacji Programu ֦ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

UCHWAŁA Nr XIX/154/20 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 20 kwietnia  2020 r. w sprawie  przystąpienia  Gminy Włocławek do realizacji Programu  ֦ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze [...]

Uchwała Nr XVIII/145/20 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Włocławek

Uchwała Nr XVII/145/20 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Włocławek, na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i [...]

Uchwała Nr XVIII/143/20 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia szczególnych zasad ponoszenia odpłatności w środkach wsparcia, w schroniskach dla osób bezdomnych

Uchwała Nr XVII/143/20 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie  ustalenia szczególnych zasad ponoszenia odpłatności w środkach wsparcia, w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z [...]

Uchwała Nr XVIII/141/20 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek

Uchwała Nr XVII/141/20 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie  zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek, organizacji wspólnej obsługi [...]

metryczka