2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Włocławek, Sekretarza Gminy Włocławek, Skarbnika Gminy Włocławek, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Włocławek złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r. zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2017 r.

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscu położenia nieruchomości (art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).

Urząd Gminy Włocławek

Pani Ewa Braszkiewicz - Wójt Gminy Włocławek - oświadczenie majątkowe złożone zostało Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu. Oświadczenie zostanie zamieszczone po przekazaniu Wójtowi Gminy Włocławek jego kopii przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego.

Wojewoda Kujawsko - Pomorski w dniu 29.06.2018 r. przekazał Wójtowi Gminy Włocławek skan oświadczenia majątkowego Pobierz skan... (2861kB) pdf

Pan Piotr Stanny - Sekretarz Gminy Włocławek Pobierz skan... (2839kB) pdf

Pani Aneta Kaczmarek - Skarbnik Gminy Włocławek Pobierz skan... (2201kB) pdf


Jednostki Organizacyjne

Pani Elżbieta Grzegórska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku Pobierz skan... (2401kB) pdf

Pani Anna Ledzion - Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty we Włocławku Pobierz skan... (2827kB) pdf

Pani Marzenna Kwiatkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku Pobierz skan... (2429kB) pdf

Pani Iwona Kanarek - Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie Pobierz skan... (2381kB) pdf

Pani Maria Kwiatosińska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z Filią w Smólniku Pobierz skan... (2483kB) pdf

Pani Agata Winnicka - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie Pobierz skan... (2423kB) pdf

Pani Małgorzata Drewniak - Arent - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie Pobierz skan... (2551kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ewa Braszkiewicz - Wójt Gminy Włocławek (10 maja 2018)
Opublikował: Michał Szymczak (10 maja 2018, 09:48:03)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (2 lipca 2018, 19:32:19)
Zmieniono: Publikacja Oświadczenia majątkowego Wójta Gminy Włocławek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1081