2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Włocławek, Sekretarza Gminy Włocławek, Skarbnika Gminy Włocławek, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Włocławek złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r. zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2016 r.

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscu położenia nieruchomości (art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).

Urząd Gminy Włocławek

Pani Ewa Braszkiewicz - Wójt Gminy Włocławek - oświadczenie majątkowe złożone zostało Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu. Oświadczenie zostanie zamieszczone po przekazaniu Wójtowi Gminy Włocławek jego kopii przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego.

Wojewoda Kujawsko - Pomorski w dniu 12.06.2017 r. przekazał skan oświadczenia majątkowego Wójta Gminy Włocławek. Pobierz skan (2571kB) pdf


Pan Piotr Stanny - Sekretarz Gminy Włocławek Pobierz skan (4477kB) pdf

Pani Aneta Kaczmarek - Skarbnik Gminy Włocławek Pobierz skan (3340kB) pdf


Jednostki Organizacyjne

Pani Elżbieta Grzegórska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku Pobierz skan (4101kB) pdf

Pani Anna Ledzion - Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty we Włocławku Pobierz skan (4969kB) pdf

Pani Marzenna Kwiatkowska - Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku Pobierz skan (4141kB) pdf

Pani Iwona Kanarek - Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie Pobierz skan (4066kB) pdf

Pani Maria Kwiatosińska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z Filią w Smólniku Pobierz skan (4189kB) pdf

Pani Agata Winnicka - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie Pobierz skan (3956kB) pdf

Pani Małgorzata Drewniak - Arent - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie Pobierz skan (4317kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Szymczak - Informatyk Urzędu Gminy Włocławek (12 maja 2017)
Opublikował: Michał Szymczak (12 maja 2017, 08:37:58)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (19 czerwca 2017, 11:44:24)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2410