2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Włocławek, Sekretarza Gminy Włocławek, Skarbnika Gminy Włocławek, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Włocławek złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r. zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2015 r.

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscu położenia nieruchomości (art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).

Urząd Gminy Włocławek

Pani Ewa Braszkiewicz - Wójt Gminy Włocławek - oświadczenie przesłane do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. Skan kopii oświadczenia zostanie zamieszczony po przekazaniu przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego.
Wojewoda Kujawsko - Pomorski 24 czerwca 2016 r. przekazał kopię oświadczenia majątkowego Wójtowi Gminy Włocławek.
  Pobierz skan (2114kB) pdf

Pan Piotr Stanny - Sekretarz Gminy Włocławek Pobierz skan (1658kB) pdf

Pani Aneta Kaczmarek - Skarbnik Gminy Włocławek Pobierz skan (1278kB) pdf

Jednostki Organizacyjne


Pani Elżbieta Grzegórska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku Pobierz skan (1790kB) pdf

Pani Anna Ledzion - Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty we Włocławku Pobierz skan (1214kB) pdf

Pani Marzenna Kwiatkowska - Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku Pobierz skan (2049kB) pdf

Pani Iwona Kanarek - p.o. Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie Pobierz skan (2125kB) pdf

Pani Maria Kwiatosińska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z Filią w Smólniku Pobierz skan (2085kB) pdf

Pani Agata Winnicka - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie Pobierz skan (2019kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Ewa Braszkiewicz (10 maja 2016)
Opublikował: Michał Szymczak (10 maja 2016, 07:47:59)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (23 listopada 2016, 08:07:43)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1872