rok 2012

rok 2012

Zarządzenie Nr 20/2012

Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Włocławek w  sprawie   inwentaryzacji  rocznej  środków trwałych  według  stanu  na  31.12.2012  r. znajdujących się w Urzędzie Gminy Włocławek w 2012 roku. [...]

Zarządzenie Nr 19/2012

Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 października 2012 roku w sprawie: zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Włocławek. [...]

Zarządzenie nr 18/2012

Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 sierpnia 2012 roku  w sprawie:zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Gminy Włocławek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.  [...]

Zarządzenie Nr 17/2012

Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych. [...]

Zarządzenie Nr 16/2012

Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 sierpnia 2012 roku  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie Nr 15/2012

Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 1 sierpnia 2012 roku  w sprawie: wyznaczenia Pana Michała Bartosza Szymczaka jako osobę odpowiedzialną za przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji [...]

Zarządzenie Nr 14/2012

Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 6 lipca 2012 roku  w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - [...]

Zarządzenie Nr 13/2012

Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 lipca 2012 roku  w sprawie: upoważnienia Skarbnika Gminy do prowadzenia spraw w imieniu Wójta. [...]

Zarządzenie Nr 12/2012

Zarządzenie Nr 12 /2012 Wójta  Gminy Włocławek z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: odwołania z dniem 30 czerwca 2012r. upoważnienia dla Pani Tatiany Kowalewskiej Skarbnika Gminy Włocławek.    [...]

Zarządzenie Nr 11/2012

Zarządzenie  Nr 11/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 maja 2012 roku  w sprawie: zmiany Regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych Urzędu Gminy Włocławek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. [...]

Zarządzenie Nr10/2012

Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: wdrożenia polityki bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Włocławek oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania [...]

Zarządzenie Nr9/2012

Zarządzenie  Nr 9/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 marca 2012 roku  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 01 marca 2012r. w sprawie ustalenia założeń do opracowania arkuszy [...]

Zarządzenie Nr8/2012

ZARZĄDZENIE Nr 8/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2012 roku    w sprawie: wdrożenia „Systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych w Urzędzie Gminy [...]

Zarządzenie Nr7/2012

Zarządzenie Nr7/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 marca 2012r.w sprawie: zmiany Zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Włocławek. [...]

Zarządzenie Nr6/2012

Zarządzenie Nr6/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 marca 2012r.w sprawie: powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Włocławek. [...]

Zarządzenie Nr5/2012

Zarządzenie Nr5/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 marca 2012r.w sprawie: określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Włocławek i jednostkach organizacyjnych Gminy Włocławek oraz zasad jej koo [...]

Zarządzenie Nr4/2012

Zarządzenie Nr4/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 1 marca 2012r.w sprawie: ustalenia założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Włocławek na rok szkolny 2012/2013 [...]

Zarządzenie Nr3/2012

Zarządzenie Nr3/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 lutego 2012r.w sprawie: powołania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż autobusu szkolnego marki AUTOSAN H9-21 [...]

Zarządzenie Nr2/2012

Zarządzenie Nr2/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 lutego 2012r.w sprawie: zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w Urzędzie Gminy Włocławek i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla [...]

Zarządzenie Nr1/2012

Zarządzenie Nr1/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 stycznia 2012r.w sprawie: szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę. [...]

Aneks Nr 1 z dnia 18 stycznia 2012r.

Aneks Nr 1 z dnia 18 stycznia 2012r. do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Włocławek, ustalonego zarządzeniem nr 17/09 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 czerwca 2009r. [...]

metryczka