Obwieszczenie Urząd Gminy Włocławek z siedzibą we Włocławku ogłasza ustny otwarty przetarg / licytację/ na samochód pożarniczy Jelcz model 004

O B W I E S Z C Z E N I E 
URZĄD  GMINY  WŁOCŁAWEK    
z siedzibą we  Włocławku ul. Królewiecka 7 
nr telefonu  54 230-53-00 
ogłasza 
                                         
ustny otwarty przetarg  / licytację/ 
 
na sprzedaż samochodu specjalnego – pożarniczy  marki  JELCZ  model 004, o nr rejestracyjnym CW 63628, data rejestracji w RP: 31.05.1988 r., Nr identyfikacyjny (VIN) SUJP325DSJ0016616, dopuszczalna masa całkowita  15700 kg, rodzaj zabudowy – zbiornik cieczy z autopompą, rodzaj silnika – z zapłonem samoczynnym, pojemność silnika 11100 ccm,  moc silnika  193 kW. 
 
Cena wywoławcza-  12 800,00  zł
Wysokość wadium –  1 280,00 zł. 
W/w wadium należy wnieść w gotówce do dnia  25  września 2012 r. na konto Urzędu Gminy Włocławek  79 9550 0003 2001 0070 0711 0018 
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy , jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej . 
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny. 

Przetarg odbędzie się w dniu  16 maja  2014 r. o  godzinie 10:00  w siedzibie Urzędu Gminy ul. Królewiecka 7  sala nr 7 bud. B. 
Samochód można oglądać w miejscu jego garażowania OSP  Łagiewniki . 
Osoba do kontaktu – Prezes  OSP  Łagiewniki  Pan Grzegorz Czerwiński -  tel. kom. 601052942 
Informacji ponadto udziela pracownik Urzędu Gminy Maria Maciaszek- pok. nr 1, tel. 054 230 53 36. 

Pobierz skan (219kB) pdf

Sprostowanie (192kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (30 kwietnia 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (30 kwietnia 2014, 18:06:50)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (8 maja 2014, 13:36:38)
Zmieniono: Publikacja sprostowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1308