Archiwum

Archiwum

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warząchewka Polska – Pińczata długości 751 mb – II Etap (CPV 45233120-6)

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający: Gmina Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławektel.  (054) 230-53-00fax. (054) 230-53-53e-mail: rbiir@gmina.wloclawek.pl2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 [...]

Budowa dróg gminnych ul. Rubinowa w miejscowości Nowa Wieś –wykonanie nawierzchni odcinka ulicy Rubinowej

 OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający: Gmina Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławektel.  (054) 230-53-00fax. (054) 230-53-53e-mail: rbiir@gmina.wloclawek.pl2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym..

OGŁOSZENIEWójta Gminy Włocławek Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym. I. Rodzaj zadania: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 1. Zadania publiczne na rzecz [...]

Ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i wymiana stolarki – budynek SPZOZ Kruszynek Gmina Włocławek

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający:Gmina Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławektel.  (054) 230-53-00fax. (054) 230-53-53e-mail: rbiir@gmina.wloclawek.pl2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 [...]

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości

Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r nr 142, poz 1591 / , art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o [...]

Dostawa prefabrykatów betonowych do wykonania chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 265 na odcinku Kruszyn - Kolonia Dębice

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający: Gmina Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławektel.  (054) 230-53-00fax. (054) 230-53-53e-mail: rbiir@gmina.wloclawek.pl2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 [...]

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warząchewka Nowa - Warząchewka Królewska długości 900 mb (CPV 45.23.31.40-2)

 OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający: Gmina Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławektel.  (054) 230-53-00fax. (054) 230-53-53e-mail: rbiir@gmina.wloclawek.pl2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia [...]

Przebudowa drogi gminnej ul. Różana w miejscowości Nowa Wieś - etap II - odc. 140 mb

 OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający: Gmina Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławektel.  (054) 230-53-00fax. (054) 230-53-53e-mail: rbiir@gmina.wloclawek.pl2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia [...]

Przebudowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem w miejscowości Markowo długości 380 mb

 OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający: Gmina Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławektel.  (054) 230-53-00fax. (054) 230-53-53e-mail: rbiir@gmina.wloclawek.pl2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia [...]

Budowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Dąb Polski

OGŁOSZENIE O PRZETRGUNA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający:Gmina Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławektel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail: rbiir@gmina.wloclawek.pl 2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia [...]

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Stara długości 900 mb

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający: Gmina Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławektel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail: rbiir@gmina.wloclawek.plwww.gmina.wloclawek.pl2. Przetarg nieograniczony w trybie [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym.

OGŁOSZENIEWójta Gminy Włocławek Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym. I. Rodzaj zadania: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 1. Zadania publiczne na rzecz [...]

Przebudowa

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający: Gmina Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławektel. (054) 230-53-00fax. (054) 230-53-53e-mail: rbiir@gmina.wloclawek.pl2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 [...]

Przebudowa drogi gminnej ul. Różana w miejscowości Nowa Wieś od km 0+002,5 do km 0+500

 OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający: Gmina Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławektel.  (054) 230-53-00fax. (054) 230-53-53e-mail: rbiir@gmina.wloclawek.pl2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia [...]

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT

 OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający: Gmina Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławektel.  (054) 230-53-00fax. (054) 230-53-53e-mail: rbiir@gmina.wloclawek.pl2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia [...]

Przebudowa drogi gminnej Dąb Wielki-Nowa Wieś od km 0 + 000 do km 1 + 225

 OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający: Gmina Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławektel.  (054) 230-53-00fax. (054) 230-53-53e-mail: rbiir@gmina.wloclawek.pl2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia [...]

Przebudowa drogi gminnej Nr 190506C Dąb Wielki-Dąb Mały-Dąb Polski od km 1 + 225 do km 1 + 725

 OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający: Gmina Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławektel.  (054) 230-53-00fax. (054) 230-53-53e-mail: rbiir@gmina.wloclawek.pl2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 [...]

Przebudowa drogi - chodnika z nawierzchni gruntowej na nawierzchnie twardą w pasie drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin w miejscowości Kruszyn

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający: Gmina Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławektel. (054) 230-53-00fax. (054) 230-53-53e-mail: rbiir@gmina.wloclawek.pl2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 [...]

Wykonanie podbudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Warząchewka Nowa - Warząchewka Królewska

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 787-800 Włocławek2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 roku Nr 19 poz. [...]

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo poprzez wykonanie podbudowy - etap I

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 787-800 Włocławek2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 roku Nr 19 poz. [...]

Ogłoszenie o przetargu na wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Włocławek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUo wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177, z późn. zm.). 1. Nazwa oraz adres [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Włocławek Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym. I. Rodzaj zadania: upowszechnianie kultury1. Zadania publiczne na rzecz upowszechniania kultury [...]

Budowa nawierzchni ulicy Rubinowej w miejscowości Nowa Wieś - etap I

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek 2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 roku Nr 19 [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym

OGŁOSZENIEWójta Gminy Włocławek Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym. I. Rodzaj zadania: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 1. Zadania publiczne na rzecz [...]

Adaptacja budynku na bibliotekę z czytelnią w miejscowości Smólnik oraz budowa parkingu w Smólniku.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek 2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 roku Nr 19 [...]

Adaptacja Domu Kultury, budowa boiska z bieżnią oraz wyposażenie ogródka jordanowskiego w Kruszynie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek 2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 roku Nr 19 [...]

Przebudowa drogi-chodnika z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię twardą w wydzielonym pasie terenu w miejscowości Świętosław (etap II 135 mb)

OGŁOSZENIE O PRZETRGUNA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający: Gmina Włocławekul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek 2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 roku Nr 19 poz. [...]

Budowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki na odcinku od km +485 do km 1+175 długości 690 mb

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 787-800 Włocławek2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 roku Nr 19 poz. [...]

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smólsk długości 1.023 mb

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający: Gmina Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek 2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 roku Nr 19 [...]

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszyn-Kaniewo dł. 523 mb

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający: Gmina Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek 2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2004 roku Nr 19 [...]

Adaptacja budynku na bibliotekę z czytelnią w miejscowości Smólnik oraz budowa parkingu w Smólniku

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający: Urząd Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek 2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 roku Nr [...]

Adaptacja Domu Kultury, budowa boiska z bieżnią oraz wyposażenie ogródka jordanowskiego w Kruszynie

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający: Urząd Gminy Włocławekul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 roku Nr [...]

Przebudowa drogi gminnej Dąb Wielki – Nowa Wieś od km 0 + 000 do km 1 + 225

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający: Urząd Gminy Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławek 2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 roku Nr [...]

Przebudowa drogi-chodnika z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię twardą w wydzielonym pasie terenu w miejscowości Świętosław (etap II 125 mb)

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający: Urząd Gminy Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławek2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 roku Nr 19 [...]

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś-Smólsk

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający: Urząd Gminy Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławek2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 roku Nr 19 [...]

Wykonanie ocieplenia budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku wraz z wykonaniem podłóg, budową parkingu i ogrodzenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający:Urząd Gminy Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławek2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 roku Nr 19 [...]

Rozbudowa istniejącej szkoły podstawowej wraz z przyłączami wodociągowym i energetycznym kablowym nn w miejscowości Smólnik, gm. Włocławek

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE ROBÓT  1. Zamawiający: Urząd Gminy Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławek 2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2004 [...]

Sprzedaż nieruchomości połozonych na terenie Gminy Włocławek

OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz, U. Z 2001 r nr 142, póz 1591 / i art. 28 , art. 37 ust. l, art. 38, ust. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia [...]

Budowa kanalizacji ściekowej z dwoma pompowniami ścieków w miejscowości Świętosław i Kruszynek i Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Świętosław

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT  1. Zamawiający:Urząd Gminy Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławek2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 roku [...]

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kruszyn-Nowa Wieś

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający:Urząd Gminy Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławek 2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2004 roku Nr [...]

Budowa drogi gminnej w miejscowości Mursk-Smólnik

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający:Urząd Gminy Włocławekul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek 2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2004 roku Nr [...]

Przebudowa drogi – chodnika z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię twardą w pasie drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin w miejscowości Kruszyn etap II/1 B dł. 100 m, , etap III/1 B dł. 250 m.

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający: Urząd Gminy Włocławekul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek 2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 roku Nr [...]

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Modzerowo gmina Włocławek, powiat włocławski 1. Niniejszym zapraszam Państwa do złożenia oferty na sporządzenie miejscowego planu [...]

Przetarg na budowę chodnika przy drodze powiatowej Włocławek-Choceń w miejscowości Kruszynek (etap III-422 mb)

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający: Urząd Gminy Włocławekul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek 2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 roku Nr [...]

Przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Smólsk długości 900 mb".

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający: Urząd Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek 2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2004 roku [...]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ROBÓT Nazwa Projektu: Wyposażenie klas zerowych w szkołach Gminy Włocławek

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTNA WYKONANIE ROBÓT       Numer Projektu:   B2-25-........Nazwa Projektu:   Wyposażenie klas zerowych w szkołach Gminy Włocławek Szanowni Państwo, 1. [...]

Modernizacja nawierzchni ulicy Szafirowej w miejscowości Nowa Wieś

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający:     Urząd Gminy Włocławek    ul. Królewiecka 7     87-800 Włocławek 2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia [...]

Budowa drogi gminnej Gróbce – Sykuła długości 1.256 mb

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający:Urząd Gminy Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławek2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 r., Nr 19 [...]

Budowa drogi gminnej Smólnik – Adaminowo długości 1.880 mb

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający:Urząd Gminy Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławek2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 r., Nr 19 [...]

Budowa drogi gminnej we wsi Pińczata

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający:Urząd Gminy Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławek2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 r., Nr 19 [...]

Budowa oświetlenia drogowego linią napowietrzno – kablową w miejscowości Modzerowo

Budowa oświetlenia drogowego linią napowietrzno– kablową w miejscowości Modzerowo  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający:    Urząd Gminy Włocławek   ul. Królewiecka 7    [...]

Zakup samochodu 16-sto osobowego (15+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością zamontowania 1 wózka inwalidzkiego

OGŁOSZENIE O PRZETRGU1. Zamawiający:Urząd Gminy Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławek2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 r., Nr 19 poz. 177)3. [...]

Remont lokalu mieszkalnego w budynku SPZOZ Smólnik

OGŁOSZENIE O PRRZETARGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający:    Urząd Gminy Włocławek   ul. Królewiecka 7   87 - 800 Włocławek2. Przetarg nieograniczony w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo [...]

Zapytanie o cenę na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Warząchewka Polska

Zapytanie o cenę na wykonanie oświetleniadrogowego w miejscowości Warząchewka Polska      Urząd Gminy we Włocławku zaprasza do składania ofert na wykonanie oświetlenia drogowego wraz z ułożeniem kabla [...]

Wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych w budynku SPZOZ Smólnik

OGŁOSZENIE O PRRZETARGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający:   Urząd Gminy Włocławek  ul. Królewiecka 7  87 - 800 Włocławek 2. Przetarg nieograniczony w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień [...]

Remont elewacji i pokryć dachowych w budynku SPZOZ Smólnik

OGŁOSZENIE O PRRZETARGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający:   Urząd Gminy Włocławek  ul. Królewiecka 7  87 - 800 Włocławek 2. Przetarg nieograniczony w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień [...]

Remont budynku Zespołu Szkół w Kruszynie ETAP II

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTNA WYKONANIE ROBÓT       Numer Projektu:   B2-25-0197Nazwa Projektu:   Remont budynku Zespołu Szkół w Kruszynie ETAP II   Szanowni [...]

Budowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki długości 756 mb.

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT 1. Zamawiający:Urząd Gminy Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławek2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 r., Nr 19 [...]

Przebudowa drogi-chodnika z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię twardą w pasie drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin w miejscowości Kruszyn etap II A dł. 196 m, etap III A dł. 371 m

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT1. Zamawiający:Urząd Gminy Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławek2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 r., Nr 19 [...]

Przebudowa drogi-chodnika z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię twardą w wydzielonym pasie terenu od km 0+000 do km 0+250 w miejscowości Świętosław

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT1. Zamawiający:Urząd Gminy Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławek2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 r., Nr 19 [...]

Modernizacja drogi gminnej Dąb Wielki - Nowa Wieś długości 1400m, od km 3.918,5 do km 5.318,5

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTNA WYKONANIE ROBÓT Numer projektu: C-26-0033Nazwa projektu: Modernizacja drogi gminnej Dąb Wielki - [...]

Remont budynku Zespołu Szkół w Kruszynie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTNA WYKONANIE ROBÓT Numer projektu: B2-25-0006Nazwa projektu: Remont budynku Zespołu Szkół w Kruszynie Szanowni Państwo, Niniejszym zapraszam Państwa do złożenia oferty na: 1.a) Wykonanie stolarki okiennej [...]

Przebudowa drogi krajowej Nr 62 odcinek Włocławek-Płock w miejscowości Skoki Duże i Dąb Polski od km 93+820 do km 94+466, dł. 0,646 km (chodnik i zjazdy)

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT1. Zamawiający:Urząd Gminy Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławek2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 r., Nr 19 [...]

Remont kapitalny budynku Urzędu Gminy Włocławek

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT1. Zamawiający:Urząd Gminy Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławek2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 r., Nr 19 [...]

Zapytanie o cenę na wykonanie oświetlenia drogowego

Zapytanie o cenę na wykonanie oświetleniadrogowego w miejscowości Świętosław      Urząd Gminy we Włocławku zaprasza do składania ofert na wykonanie oświetlenia drogowego wraz z ułożeniem kabla [...]

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Włocławek- Choceń w miejscowości Kruszynek ( Etap II - zatoka autobusowa - 65 m, Etap III – odcinek chodnika – 192 m)

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT1. Zamawiający:Urząd Gminy Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławek2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 r., Nr 19 [...]

Przebudowa drogi krajowej nr 62 odc. Włocławek- Płock od km 93+820 do km 94+466 str. P(chodnik i zjazdy) w miejscowości Dąb Polski - Skoki Duże

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT1. Zamawiający:Urząd Gminy Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławek2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 r., Nr 19 [...]

Ulepszenie drogi gminnej Warząchewka Nowa - Płaszczyzna - Warząchewka Królewska od km 0 + 000 do km 1 + 000

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT1. Zamawiający:Urząd Gminy Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławek2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 r., Nr 19 [...]

Ulepszenie drogi gminnej Telążna Stara – Mursk od km 0 + 000 do km 1 + 000

Ulepszenie drogi gminnej Telążna Stara –Mursk od km 0 + 000 do km 1 + 000  OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT1. Zamawiający:Urząd Gminy Włocławekul. Królewiecka 787-800 Włocławek2. Przetarg nieograniczony w trybie [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym I. Rodzaj zadania1. Zadania publiczne na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych, dzieci, młodzieży w [...]

Ogłoszenie o wdrożeniu postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego

OGŁOSZENIE o wdrożeniu postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego w trybie ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 roku (Dz.U. Nr 72 poz. 664 z 2002 roku - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) 1. [...]

Wymiana stolarki okiennej

OGŁOSZENIEo wdrożeniu postępowania dotyczącego przetargu w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 roku (Dz.U. Nr 72 poz. 664 z 2002 roku - tekst jednolity z późniejszymi [...]

Wykonanie oświetlenia drogowego

OGŁOSZENIEo wdrożeniu postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych(Dz.U. z 2002 roku Nr 72, poz. 664)1. Zamawiający:Urząd Gminy Włocławekul.Królewiecka [...]

Przetarg na wykonanie robót drogowo budowlanych

OGŁOSZENIE o wdrożeniu postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego w trybie ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 roku (Dz.U. Nr 72 poz. 664 z 2002 roku - tekst jednolity z późniejszymi zmianami)1. [...]

Przetarg na wykonanie robót drogowo-budowlanych

OGŁOSZENIE o wdrożeniu postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego w trybie ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 roku (Dz.U. Nr 72 poz. 664 z 2002 roku - tekst jednolity z późniejszymi zmianami)1. [...]

metryczka