Ogłoszenie o zamówieniu : Dostawa wyposażenia na potrzeby Żłobka "Kruszynka" w Kruszynie

Ogłoszenie o zamówieniu (247kB) pdf
SWZ (456kB) pdf
Wyjaśnienia do SWZ - 29.09.2021 r. (153kB) pdf
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (258kB) pdf
Informacja z otarcia ofert (226kB) pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w cz. I, II, V, VIII (165kB) pdf
WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ CZĘŚĆ III i IV (93kB) pdf
WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ CZĘŚĆ VI (172kB) pdf
WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA STRONĘ CZĘŚĆ VII (158kB) pdf

Dokumentacja związana z niniejszym postępowaniem   została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania link do strony https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek

metryczka


Wytworzył: Magdalena Korpolak-Komorowska - Wójt Gminy Włocławek (23 września 2021)
Opublikował: Piotr Dobiński (23 września 2021, 14:53:35)

Ostatnia zmiana: Piotr Dobiński (21 października 2021, 08:16:50)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 235