Ogłoszenie o zamówieniu : Roboty budowlane Przebudowa dróg na terenie gminy Włocławek w podziale na 2 zadania

Ogłoszenie o zamówieniu (209kB) pdf
SWZ (598kB) pdf
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (254kB) pdf

Dokumentacja związana z niniejszym postępowaniem została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania link do strony https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek

metryczka


Wytworzył: Magdalena Korpolak-Komorowska - Wójt Gminy Włocławek (16 września 2021)
Opublikował: Piotr Dobiński (16 września 2021, 22:02:49)

Ostatnia zmiana: Piotr Dobiński (1 października 2021, 08:56:53)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 261